VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF (SMH LN ETF)

30.06.2023 00:00

VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF (SMH LN ETF)

 

Ostatnie dynamiczne wzrosty spółki Nvidia nie są dziełem przypadku. Rosnące zapotrzebowanie na chipy, procesory i układy scalone, które są również wykorzystywane przy rozwoju AI, napędzają notowania przedstawicieli tej branży.

 

Celem funduszu jest jak najdokładniejsze odwzorowanie wyników MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Zarządzający inwestują bezpośrednio w papiery wartościowe wchodzące w skład replikowanego indeksu. ETF koncentruje wokół siebie spółki działające w sektorze półprzewodników. Branża półprzewodników jest kluczowa dla rozwoju gospodarki. W ciągu 10 lat sprzedaż półprzewodników podwoiła się na świecie i w 2022 roku wyniosła ok. $600 mld. Analitycy prognozują dalszy wzrost zapotrzebowania produktów z tego sektora.

 

Źródło: Tradingview

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy. Dochód jest akumulowany i inwestowany w ramach ETF-u.

 

Ryzyko

 

Stopień ryzyka ustalono na poziomie 6 w 7-mio stopniowej skali. Inwestor musi się liczyć z potencjalną stratą całości zainwestowanego kapitału. Dokument KID zwraca także uwagę na ryzyko rynkowe, czy walutowe.

 

Okres inwestowania

 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że inwestor będzie posiadał produkt przez 5 lat.

 

Alokacja geograficzna

 

Ponad ¾ środków pieniężnych lokowane jest w amerykańskie papiery wartościowe. Istotną rolę pełni też rynek holenderski (ASML Holding) oraz tajwański (TSMC).

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją

 

 

Nvidia Corp – jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie.

 

Broadcom Inc – amerykańska międzynarodowa firma dostarczająca półprzewodniki i oprogramowanie infrastrukturalne.

 

ASML Holding NV – holenderski koncern, który dostarcza maszyny produkujące zaawansowane chipy.  

 

TSMC – tajwańskie przedsiębiorstwo produkujące układy scalone.

 

AMD Inc – amerykański koncern produkujący m.in. procesory graficzne.

 

Texas Instruments Inc – amerykański producent półprzewodników.

 

Intel Corp – największy na świecie producent układów scalonych. Twórca mikroprocesorów z rodziny x86.

 

Qualcomm Inc – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w San Diego.

 

Applied Materials Inc – amerykańska korporacja dostarczająca sprzęt, oprogramowanie i usługi do produkcji chipów.

 

Analog Devices Inc – amerykański producent układów półprzewodnikowych.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.