Vanguard FTSE 250 UCITS ETF

30.03.2022 11:25

Vanguard FTSE 250 UCITS (VMID GR ETF) jest pasywnie zarządzanym funduszem. Celem ETFu jest odwzorowanie indeksu FTSE 250 Index, który jest benchmarkiem. Indeks obejmuje akcje o średniej kapitalizacji notowane na rynku w Wielkiej Brytanii.

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że ETF inwestuje przede wszystkim bezpośrednio w papiery wartościowe, które znajdują się w odwzorowywanym indeksie. Zarządzający starają się jak najdokładniej odwzorować odpowiednie wagi konkretnych aktywów wchodzących w skład benchmarku. Zarządzający zastrzegają sobie prawo do korzystania z instrumentów pochodnych w celu dokładniejszego odwzorowania, zmniejszenia ryzyka/kosztów lub/i wygenerowania dodatkowego dochodu.

 

Dywidenda

ETF wypłaca dywidendę kwartalnie.

 

Ryzyko

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie Vanguard FTSE 250 UCITS (VMID GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych.

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Howden Joinery Group plc – międzynarodowa firma, która zajmuje się dostarczaniem produktów stolarskich dla branży budowlanej.  

 

Centrica plc – brytyjska międzynarodowa firma energetyczna i usługowa z siedzibą w Windsor w Berkshire.  

 

F&C Investment Trust plc – notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny.  

 

Tritax Big Box REIT plc – fundusz powierniczy inwestujący w centra dystrybucyjne typu „Big Box”.

 

Weir Group plc – szkocka międzynarodowa firma inżynieryjna z siedzibą w Glasgow.  

 

Direct Line Insurance Group plc – brytyjska firma ubezpieczeniowa utworzona w 2012 roku.

 

EasyJet plc – brytyjskie tanie linie lotnicze.

 

IMI plc – brytyjska firma inżynieryjna z siedzibą w Birmingham.

 

Endeavour Mining plc – międzynarodowa firma wydobywcza.

 

Johnson Matthey plc – brytyjska międzynarodowa firma specjalizująca się w chemikaliach i zrównoważonych technologiach.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.