WISDOMTREE AGRICULTURE (AIGA LN ETF)

14.10.2022 14:25

Ukraina oraz Rosja są bardzo istotnymi eksporterami żywności w skali globalnej. Możliwości eksportowe samej Ukrainy szacowanej są na prawie 50 mln ton zboża rocznie. Nic dziwnego, że wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej przyczynił się do skokowego wzrostu cen żywności. Droższa żywność z kolei oznacza wyższą inflację, z którą od dłuższego czasu starają się poradzić sobie banki centralne na całym świecie. Producenci żywności notowani na giełdzie zyskiwali w czasie pierwszych miesięcy wojny. Sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie, kiedy w lipcu Rosja i Ukraina podpisały porozumienia z Turcją i ONZ, dotyczące odblokowania trzech ukraińskich portów czarnomorskich. Ma to pozwolić na eksport zboża z Ukrainy. Rzeczywiście, kiedy pierwsze statki wypłynęły, ceny żywności zaczęły spadać – ONZ sugeruje, że lipiec przyniósł najmocniejszy od prawie 14 lat spadek cen żywności. Czy to jednak oznacza, że już nie grozi światu widmo masowego głodu? Oby tak się stało. Tymczasem przyjrzymy się ETF-owi, który koncentruje się na inwestowaniu w segment towarów rolnych.

 

WISDOMTREE AGRICULTURE (AIGA LN ETF)

 

WisdomTree Agriculture umożliwia inwestorom zajęcie ekspozycji na segment towarów rolnych. Zadaniem ETF’u jest jak najdokładniejsze odwzorowanie indeksu bazowego, którym jest Bloomberg Agriculture SubIndex. Co istotne, zarządzający replikują indeks syntetycznie, czyli z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (np. kontrakty terminowe typu futures).

 

Źródło: Bloomberg

 

Ryzyko

Dokument inwestycyjny ETF’u wskazuje, że inwestycja powinna wynosić 3 lata. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeżeli inwestor zdecyduje się spieniężyć inwestycję we wcześniejszym lub późniejszym okresie. Ryzyko bazowe zostało ustalone na poziomie 4 w 7 stopniowej skali. Ryzyko oszacowano m.in. na podstawie historycznych danych. Emitent zwraca także uwagę na ryzyko walutowe – które nie jest uwzględnione jako ryzyko bazowe. Dotyczy ono klientów, dla których walutą rozliczeniową jest inna niż waluta ETF’u, czyli USD.

 

Dywidenda

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.