WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL (BRNT LN ETF)

02.06.2022 12:40

Szalone lata ’20-te na ropie

 

Pamiętasz drogi czytelniku cenę ropy naftowej poniżej $0 ? 20 kwietnia 2020 roku cena kontraktów na ropę naftową WTI spadła z poziomu kilkunastu dolarów do -$40. Posiadacze kontraktów byli gotowi dopłacić (brak płynności na rynku – nikt nie chciał kupować), żeby nie musieli fizycznie odebrać surowca – jeden kontrakt to 1 tys. baryłek ropy – ok. 159 tys. litrów. Historia brzmi niewiarygodnie, ale jest prawdziwa i wydarzyła się 2 lata temu. Dzisiaj za baryłkę ropy należy zapłacić ok. $115, a możliwe, że będzie drożej.

 

Zacznijmy od początku. W marcu 2020 roku pandemia Covid-19 stała się zjawiskiem globalnym. Szaleństwo na rynku ropy naftowej to efekt m.in. obaw o załamanie gospodarcze na świecie, które było bardzo realne. W tych całkiem niedawnych czasach pandemia globalnie uziemiła ruch lotniczy, zmniejszyła ruch samochodowy, zahamowała przemysł i zamknęła ludzi w domach. Zużycie ropy drastycznie zmalało, co pociągnęło za sobą spadek ceny surowca. Stan panicznego strachu trwał jednak relatywnie krótko – na rynku akcji mówiło się nawet o najkrótszej bessie w historii.

 

Wpompowanie bilionów dolarów w światowe gospodarki (jeden ze składników obecnej inflacji) pozwoliło dosyć szybko otrząsnąć się gospodarce z pandemicznego szoku. Popyt na towary i usługi bardzo szybko się ożywiał, a ludzie zamknięci przez kilka miesięcy w domach zaczęli konsumować, podróżować i korzystać z usług na znacznie większą skalę niż przed pandemią (odroczony popyt). Gwałtowne nakręcanie spirali nie mogło zostać bez wpływu na ceny ropy naftowej. Ta zwyczajnie zaczęła zyskiwać na wartości, wraz z ożywieniem gospodarczym. Proces przyspieszył po wynalezieniu szczepionek i powrocie do względnej normalności.

 

Globalny kryzys logistyczny także dokłada swoją cegiełkę do zmienności cen ropy naftowej. Problemy w światowym łańcuchu dostaw rozpoczęły się jeszcze przed pandemią Covid-19. Trwają one do dzisiaj, a w ostatnich miesiącach znacznie się pogłębiły. Bezpośrednią przyczyną tym razem jest nieuzasadniona i niedopuszczalna inwazja Rosji na Ukrainę. Rosja jest kluczowym dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego. Kraje świata zachodniego w ramach skoordynowanych działań objęły Rosję szeregiem sankcji gospodarczych.

 

Zaledwie dwa dni temu, członkowie Unii Europejskiej uzgodnili sankcje, które mają objąć 90% importu ropy z Rosji. Swoje sankcje nakładają też takie kraje jak USA, Kanada, czy Japonia. Brak ropy z kierunku rosyjskiego, oznacza konieczność dywersyfikacji dostaw z innych stron świata – jest to szczególnie istotne dla krajów UE, które najmocniej były uzależnione od dostaw rosyjskiej ropy. Do tej pory wojna rosyjsko-ukraińska spowodowała wzrost cen surowca o kilkadziesiąt dolarów. W niedawnym wywiadzie, Prezes JP Morgan Chase, Jamie Dimon, powiedział, że wskutek wojny w Ukrainie cena za baryłkę ropy może wzrosnąć do $150-$175.

 

Kraje zachodu szukają alternatyw dostaw ropy naftowej. Jeżeli uda im się zastąpić rosyjską ropę, surowcem z innych krajów możliwe będą spadki cen ropy. Arabia Saudyjska wczoraj zapowiedziała, że jest gotowa pompować więcej swojego surowca na globalne rynki paliw jeżeli dostawy ropy z Rosji znacząco by się zmniejszyły. Do spadku ceny baryłki ropy przyczynić mogłaby się też recesja gospodarcza, czy przedłużający się lockdown covidowy w Chinach.

 

WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na rynek ropy naftowej. Fundusz ma na celu odwzorować subindeks Bloomberg Brent Crude i zapewnić zwrot z inwestycji maksymalnie zbliżony do replikowanego indeksu. ETF odwzorowuje indeks w sposób syntetyczny, czyli z użyciem instrumentów pochodnych m.in. kontraktów futures. Należy mieć na uwadze, że zmiany cen w kontraktach futures, do których odnosi się poziom referencyjny, nie zawsze będą skutkować skorelowanymi zmianami z indeksem podstawowym. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, w tym m.in. efektem rolowania kontraktów futures.

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych. Wskaźnik ryzyka przedstawiono z założeniem trzymania produktu przez okres m.in. 6 miesięcy. Materiał informacyjny ETF-u zwraca również uwagę na ryzyko walutowe.

 

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.