Wprowadzamy promocję dotyczącą opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych

23.11.2022 09:15

 

Wprowadzamy promocję, dzięki której znaczną część klientów zwolnimy z opłaty depozytowej na rynkach zagranicznych.

 

Promocja dotyczy opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych, którą pobierzemy w styczniu, za drugie półrocze 2022 r. Jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez klienta zleceń w drugim półroczu 2022 r. przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej, to opłaty nie pobierzemy. 

 

W 2023 roku wprowadzimy odpowiednie zmiany w naszych regulacjach, aby nowe, korzystniejsze dla klientów zasady obowiązywały na stałe.

 

Zapoznaj się z listą pytań i odpowiedzi wyjaśniającymi na czym polega zwolnienie z opłaty oraz Regulaminem Promocji: