XETRA GOLD (4GLD GR ETF)

25.02.2022 11:30

Kryzysy na świecie zawsze skłaniają inwestorów do szukania tzw. „bezpiecznych przystani”. Jedną z nich jest złoto, które od czasu eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zaczęło zyskiwać na wartości. Zeszłoroczne dołki na złocie przypadały delikatnie poniżej granicy $1700 za uncję. Wczoraj cenny metal był blisko osiągnięcia granicy $2000 za uncję. W ramach cyklicznego opracowania o ETF-ach przyjrzymy się najpopularniejszemu metalowi inwestycyjnemu.

 

XETRA GOLD (4GLD GR ETF)

XETRA GOLD (4GLD GR ETF) notowany jest na niemieckiej giełdzie w walucie Euro. Fundusz ma pod zarządzanie aktywa o wartości ponad 13 miliardów euro. Dokument informacyjny wskazuje, że ETF ma pozwolić na inwestowanie w złoto, które jest instrumentem bazowym dla funduszu. To oznacza, że pieniądze, które wpłacają inwestorzy służą do kupna fizycznego złota (replikacja fizyczna). ETF przeznaczony jest dla klientów, którzy posiadają zaawansowaną wiedzę i/lub posiadają doświadczenie związane z inwestowaniem w produkty finansowe. Produkt jest optymalny dla inwestorów średnio- i długoterminowych.

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w XETRA GOLD (4GLD GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko).

 

Co dalej ze złotem

Wczorajsze mocne wzrosty cen złota spowodowane były inwazją Rosji na Ukrainę. Należy zaznaczyć, że tak jak cała giełda, również złoto charakteryzuje się w ostatnim czasie dużą zmiennością (wczoraj rozstrzał pomiędzy dziennym max/min wyniósł ok. $100). Dzisiaj złoto traci ok. 2% m.in. ze względu na znaczną poprawę nastrojów na giełdzie. Główne indeksy odrabiają sporą część strat, co jeszcze wczoraj rozpoczęły indeksy amerykańskie (NASDAQ ponad +3%). Narastający konflikt ukraińsko-rosyjski oraz ogólna niepewność gospodarcza powinno sprzyjać wycenie złotego metalu. Analitycy w swoich prognozach zaznaczają także, że wysoka inflacja może premiować metale szlachetne, przy założeniu osiągania ujemnych realnych stóp procentowych na innych aktywach. Złoto wydaje się być też po korekcie, która rozpoczęła się w połowie zeszłego roku. Negatywnie na złoto wpłynąć może z kolei zacieśnienie polityki pieniężnej (nie będzie już tak dużego dodruku pieniądza) oraz powrót do „normalności” po pandemii Covid-19. Metale szlachetne nie zyskiwały tak spektakularnie w czasach hossy covidowej, jak inne aktywa. Czy teraz przyjdzie ich czas?

 

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.