XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS (XZEU GR ETF)

12.05.2022 11:20

Pasywnie zarządzany XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ma za zadanie odwzorować indeks referencyjny, którym jest MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index. Reprezentantami indeksu są duże i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie w krajach rozwiniętych w Europie. Spółka może dołączyć do indeksu po spełnieniu odpowiednich standardów związanych z działalnością środowiskową, społeczną oraz administracyjną (ESG - environmental, social and corporate governance). Firmy muszą również charakteryzować się niską emisją dwutlenku węgla w ramach prowadzonej działalności. Wartość indeksu jest obliczana na podstawie całkowitego zwrotu netto – dywidendy są reinwestowane w akcje po odliczeniu podatku. Indeks jest weryfikowany i równoważony raz na kwartał.

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko oszacowano na podstawie historycznych danych.  

 

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Roche Holding – szwajcarski koncern medyczny z siedzibą w Bazylei.

 

ASML Holding – holenderska międzynarodowa korporacja specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji systemów fotolitograficznych, które są wykorzystywane w produkcji chipów komputerowych.

 

AstraZeneca – brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny z siedzibą w Londynie.

 

Novo Nordisk – duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne – jeden z światowych liderów w produkcji insuliny.

 

Unilever – brytyjska korporacja międzynarodowa. Specjalizuje się w produkcji żywności, środków czystości i higieny osobistej.

 

GSK – brytyjski koncern farmaceutyczny powstały w wyniku połączenia Glaxo Wellcome i SmithKline Beecham.

 

SAP – niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne będące dostawcą oprogramowania biznesowego ERP.

 

Allianz – niemiecka firma ubezpieczeniowa.

 

L’Oreal – światowy koncern kosmetyczny z siedzibą w Clichy we Francji.

 

Schneider Electric – międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.