Zmieniamy regulaminy, taryfy oraz zasady wykonywania zleceń od 29.05.2023

27.04.2023 11:15

 

Jakie dokumenty zmieniamy?

 1. Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym,
 2. Taryfa opłat i prowizji Biura maklerskiego mBanku,
 3. Regulamin świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler,
 4. Taryfa Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler,
 5. Zasady wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze maklerskim mBanku.

 

rachunek inwestycyjny

 • W regulaminie uporządkowaliśmy zapisy co przełożyło się na to, że zwiększyła się liczba rozdziałów. Mamy nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Ci odnaleźć informacje jakich potrzebujesz. Stworzyliśmy nowe rozdziały dotyczące m.in. blokad, wypowiedzeń rachunku inwestycyjnego lub debetów. Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz informacje na temat tego jak wygląda proces blokowania rachunku lub jego zamykania. Jeśli kiedykolwiek na Twoim rachunku powstanie debet to informacje na temat tego co to dla Ciebie oznacza również znajdziesz w odpowiednim rozdziale.
 • Poszerzyliśmy także słownik pojęć na początku naszego regulaminu, definicje jakie dodaliśmy znajdziesz w wykazie zmian.
 • Zmieniliśmy także zapisy i postanowienia w rozdziale dotyczącym produktów analitycznych. Nadal będziesz mieć możliwość korzystania z analiz. Zmieniliśmy definicję produktu analitycznego.

 

opłaty i prowizje  

 • W taryfie znajdziesz zmodyfikowany zapis dotyczący opłaty za depozyt od instrumentów zagranicznych. W poprzednich zmianach taryfy w lipcu 2022 wprowadziliśmy zapis, który nie był precyzyjny. Poprawiliśmy go, w wykazie zmian również znajdziesz szczegóły tej zmiany.
 • Obniżyliśmy prowizję maklerską za obrót instrumentami zagranicznymi dla zleceń jakie złożysz samodzielnie za pośrednictwem Internetu.
 • Zmieniliśmy niektóre opłaty za dokumenty, które możesz zamówić jeśli uznasz, że są Ci potrzebne (nie są to dokumenty jakie musimy wystawić Ci na podstawie przepisów prawa).
 • Z regulaminu usunęliśmy informację o tym kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące taryfy znajdziesz w jednym miejscu.

Z regulaminu usunęliśmy informację o tym kiedy i dlaczego możemy zmienić taryfę. Zapisy przenieśliśmy do taryfy, zostały one przez nas także doprecyzowane. Dzięki temu informacje dotyczące taryfy znajdziesz w jednym miejscu.

 

zasady wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta

 • Wprowadziliśmy postanowienia odnoszące się do możliwości realizacji zleceń klientów profesjonalnych z użyciem książki własnej mBm w przypadku, gdy regulamin usługi to przewiduje.
 • Dokonaliśmy również doszczegółowienia szeregu postanowień, aby jasno uwzględniały wymogi przepisów prawa.

 

Zestawienie dokumentów

 

Wykaz zmian

obowiązuje od 29.05.2023r.

 

Wykaz zmian eMakler

obowiązuje od 29.05.2023r.