Zmieniamy taryfy opłat od 03.04.2024 r.

30.01.2024 12:40

 

Zmieniamy taryfę usługi eMakler oraz taryfę dla rachunków Biura maklerskiego mBanku od 03.04.2024 r.
 

Jakie dokumenty zmieniamy?

  1. Taryfę opłat i prowizji Biura maklerskiego mBanku

Co się zmieni?

  • Zwiększamy niektóre opłaty dotyczące rachunków inwestycyjnych dla firm m.in. opłatę za ich prowadzenie,
  • wprowadzamy odrębną opłatę za otworzenie oraz prowadzenie rachunków inwestycyjnych dla fundacji rodzinnych,
  • podwyższamy opłatę za przyjęcie dyspozycji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • zwiększamy opłatę za składanie niektórych zleceń oraz za przeniesienie instrumentów finansowych (w tym walutę rozliczenia takiej dyspozycji).

 

Dodatkowo poprawiamy niektóre zapisy, które nie wpłyną na wysokość pobieranych przez nas opłat. Aktualizujemy numerację punktów taryfy lub przypisy.

 

  1. Taryfę Opłat i Prowizji Biura maklerskiego mBanku w ramach usługi eMakler  

Co się zmieni?

  • Podwyższamy opłatę za przyjęcie dyspozycji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • zwiększamy opłatę za przeniesienie instrumentów finansowych (w tym walutę rozliczenia takiej dyspozycji).

 

Dodatkowo poprawiamy niektóre zapisy, które nie wpłyną na wysokość pobieranych przez nas opłat. Aktualizujemy numerację punktów taryfy lub przypisy.

 

Zmiany szczegółowo opisaliśmy w wykazie zmian. Prosimy Cię o zapoznanie się z tym dokumentem oraz nową taryfą: