iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (MVOL LN ETF)

17.07.2022 12:17

W czasie podwyższonej zmienności na rynkach finansowych czasem dobrze jest posiadać spółki z sektorów defensywnych, które charakteryzują się obniżoną zmiennością.

 

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusz ETF, który zapewnia ekspozycję na największe firmy z całego świata spełniające to kryterium. Jednym z nich jest:

 

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (MVOL LN ETF)

iShares Edge MSCI World Minimum jest funduszem zarządzanym pasywnie, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI World Minimum Volatility. Przez ostatni miesiąc notowania wzrosły o ponad 5%. Fundusz nie wypłaca dywidendy, a środki pozyskane z firm reinwestuje w spółki wchodzące w skład portfela.

 

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w iShares Edge MSCI World Minimum Volatility wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID.

 

Aktywa pod zarządzaniem funduszu wynoszą $4 539 mln. Fundusz zainwestował swoje środki w 301 spółek, co przekłada się na dobrze zdywersyfikowany portfel. Najwięcej środków zostało zainwestowanych w sektor dóbr podstawowych (30,1%). Silnie prezentuje się również sektor telekomunikacyjny 15,2% oraz technologiczny 12,3%.

 

 

W przypadku podziału geograficznego fundusz charakteryzuje stosunkowo dużą koncentracją. 64,1% środków zostało zainwestowanych USA. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Japonia (10,4%) i Szwajcaria (7,3%). Wynika to w dużej mierze z faktu, że najwięksi na świecie producenci żywności i środków pierwszej potrzeby pochodzą z USA.

 

 

 

Newmont Corp największy na świecie producent złota. Posiada kopalnie w Nevadzie, Kolorado, Ontario, Quebec, Meksyku, Dominikanie, Australii, Ghanie, Argentynie, Peru oraz Surinamie.

 

Verizon Communications Inc amerykański dostawca usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i telewizji kablowej.

 

Roche Holding AG jeden z największych na świecie koncernów medycznych. Siedziba firmy mieści się w Bazylei w Szwajcarii.

 

Vertex Pharmaceuticals Inc amerykańska firma biofarmaceutyczna.

 

Waste Management Inc amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami, kompleksową obsługą odpadów i usługami środowiskowymi.

 

Nestle SA jedna z największych firm zajmujących się produkcją żywności.

 

Novo Nordisk A/S duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne. Powstało w wyniku fuzji dwóch duńskich firm: Novo Industri SA i Nordisk Gentofte SA w 1989. Jeden ze światowych liderów produkcji insuliny.

 

Johnson & Johnson międzynarodowy koncern farmaceutyczny. Największa firma z sektora ochrony zdrowia w indeksie S&P500.

 

Regeneron Pharmaceuticals Inc to amerykańska firma biotechnologiczna. Listopadzie 2020 firma otrzymała awaryjną zgodę od FDA na użycie leku przeciw Covid-19.

 

Kroger Co/The amerykańska sieć supermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych. Jeden z głównych konkurentów Walmart.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.