iShares MSCI EM ESG Enhanced (EDM2 GR ETF)

18.07.2022 13:17

Coraz częściej przy wyborze inwestycji zwracamy uwagę na aspekty pozafinansowe. Firma powinna zarabiać pieniądze przy zachowaniu dbałości o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Skrót określający te czynniki to ESG (Environmental, Social and Governance). Czynniki ESG są ważne dla inwestorów z krajów rozwiniętych i stają się coraz istotniejsze również w innych częściach świata.

 

Biuro maklerskie mBanku posiada w swojej ofercie fundusz ETF, który zapewnia ekspozycję na największe firmy z krajów rozwijających się, spełniające normy ESG.

 

iShares MSCI EM ESG Enhanced (EDM2 GR)

Fundusz iShares MSCI EM ESG Enhanced stara się śledzić zachowanie indeksu MSCI EM ESG ENHANCED, który zrzesza firmy z indeksu MSCI EM z uwzględnieniem czynników ESG. Na przestrzeni ostatniego roku kurs funduszu spadł o -7,8%. Fundusz nie wypłaca dywidendy, a środki pozyskane z firm reinwestuje w spółki wchodzące w skład portfela.

Ryzyka

W profilu ryzyka emitent funduszu wskazuje, że inwestycja w iShares MSCI EM ESG Enhanced wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali. Jako główne czynniki wpływające na profil ryzyka emitent wskazuje gwałtowne zmiany cen akcji, stopy procentowe, ryzyka polityczne, ryzyka gospodarcze a także specyfikę sektorową. Po więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z KID (Key Investor Information).

Fundusz zainwestował swoje środki w 1108 spółki, z kolei aktywa pod zarządzaniem funduszu wynoszą $1 864 mln. Najwięcej środków zostało zainwestowanych w sektor finansowy (26%). Silnie prezentuje się również sektor technologiczny 19,7% oraz telekomunikacyjny 15,3%.

W przypadku podziału geograficznego fundusz skupia się na 4 krajach. 27,6% środków zostało zainwestowanych Chinach. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują Taiwan (18,1%) i Korea Płd. (12,9%) i 12% w Indiach. Fundusz charakteryzuje się dość dużą koncentracją na regionie Azji.

 

TSMC tajwańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji układów scalonych, w tym procesorów. Aktualnie jest to największy na świecie niezależny producent mikroprocesorów.

 

Tencent Holdings to chiński międzynarodowy konglomerat technologiczny. Poprzez swoje spółki zależne firma sprzedaje usługi i produkty związane z Internetem, w tym w zakresie rozrywki, sztucznej inteligencji i innych technologii.

 

Samsung Electronics jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z branży elektronicznej. Znane ze swoich telefonów komórkowych, telewizorów, czy dysków twardych. Firma intensywnie inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji. W 2020 roku spółka znalazła się na 8 miejscu najbardziej wartościowych marek na świecie.

 

Alibaba Group przedsiębiorstwo założone przez Jacka Ma specjalizujące się w handlu elektronicznym i sztucznej inteligencji. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie.

 

Meituan to chińska platforma handlowa dla lokalnych produktów konsumenckich i usług detalicznych, w tym rozrywki, restauracji, dostaw, podróży i innych usług. Zawiera recenzje restauracji, podobne do Yelp i TripAdvisor, a także oferuje zakupy grupowe podobne do Groupon. Platforma ma ponad 290 mln aktywnych użytkowników.

 

CTBC Financial jest tajwańską spółką holdingową skupiającą się na oferowaniu usług finansowych.

 

Reliance Industries jeden z największych konglomeratów w Azji. Spółka działa w różnych branżach, w tym w energetyce, petrochemii, handlu detalicznym, telekomunikacji, czy tekstyliach. Firma zatrudnia ponad 236 tys. pracowników i w 2021 znalazła się na 155 miejscu wśród największych firm na świecie pod względem przychodów.

 

China Construction Bank Corp jest jednym z „wielkiej czwórki” banków w Chińskiej Republice Ludowej. W 2015 roku CCB był drugim co do wielkości bankiem na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej i szóstą co do wielkości spółką na świecie.

 

NAVER Corp dostawca usług internetowych mający siedzibę w Seongnam, w Korei Południowej.

 

Saudi Basic Industries Corp znana jako SABIC, to saudyjska międzynarodowa firma produkująca chemikalia i spółka zależna państwowego koncernu naftowo-gazowego Saudi Aramco. Jest aktywny w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, polimerach przemysłowych, nawozach i metalach.

 

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl)

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.