Czym jest ESG ?

 

Skrót „ESG” odnosi się do słów: „Environmental”, „Social” oraz „Governance”, które składają się na czynniki zrównoważonego rozwoju i oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Aby zatem działalność gospodarcza mogła zostać uznana za zrównoważoną, powinna spełniać określone w ramach ESG kryteria.

Obecnie nie dysponujemy odpowiednimi danymi umożliwiającymi ocenę, które instrumenty w naszej ofercie spełniają kryteria ESG

 
   

  w mBanku odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są nam bliskie

 

mamy świadomość, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, akcjonariuszy, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. I właśnie dlatego każdą decyzję chcemy podejmować patrząc przez pryzmat naszej odpowiedzialności wobec otoczenia, w którym funkcjonujemy.

 

 

mBank jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnej Bankowości ONZ oraz Dziesięciu Zasad Global Compact ONZ.

  • Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku na lata 2021-2025 - dowiedz się więcej

 

  chcesz wiedzieć więcej o ESG i inwestowaniu?

 

Warto przeczytać: