jak skorzystać z kredytu maklerskiego?

Kredyty maklerski przeznaczony jest na zakup akcji z GPW dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Zabezpieczeniem kredytu są papiery wartościowe znajdujące się na rachunku. Kredyt jest udzielany na 12 miesięcy w formie kredytu odnawialnego, każda spłata kredytu odnawia kwotę kredytu i kwota ta może być wielokrotnie wykorzystywana.

korzyści kredytu
korzyści kredytu
  • korzystasz z elastycznego kredytu maklerskiego od 260 000 zł, na atrakcyjnych warunkach
  • pod zabezpieczenie kredytu maklerskiego dostępnych jest blisko 100 spółek
  • zyskujesz możliwość automatycznej prolongaty, bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów
  • środki stanowiące nadwyżkę ponad zabezpieczenie, możesz przeznaczyć m.in. na wypłatę lub inwestycję na rynkach zagranicznych
koszty kredytu
koszty kredytu
  • Odsetki naliczane i spłacane są co miesiąc. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M publikowanej na stronie gpwbenchmark.pl i marży mBanku 2.5%.
  • prowizja przygotowawcza, prowizja za odnowienie lub podwyższenie kredytu wynosi 1%
  • prowizja za zabezpieczenie kredytu w wysokości 50 zł (opłata kwartalna)
jak aktywować kredyt maklerski?
 
 
1
 
złóż wniosek wygodnie z poziomu serwisu informacyjnego
 
2
 
skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów
FAQ
Gdzie znajdę informację o instrumentach, które mogę kupić za środki z kredytu maklerskiego?
rozwiń
Informacje znajdziesz w Obowiązujących listach papierów wartościowych.
  • A1 – zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 100% ceny akcji
  • A2 - zawiera spółki, które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 75% ceny akcji
  • A3 - zawiera spółki które można kupować ze środków kredytowych i dla których do wyliczenia wartości zabezpieczenia kredytów maklerskich przyjmowane jest 50% ceny akcji
Jak złożyć wniosek o kredyt?
rozwiń
Wniosek o kredyt złożysz w serwisie informacyjnym w zakładce obsługa rachunku=>wnioski=>wniosek o przygotowanie dokumentów kredytowych
Czy potrzeba jest zgoda współmałżonka?
rozwiń
Tak, jeśli nie masz rozdzielności majątkowej potrzebna jest zgoda współmałżonka.
Co jeśli depozyt nie będzie wystarczający?
rozwiń
Jeśli spadnie wartość portfela poniżej wymaganego poziomu zabezpieczenia, Kredytobiorca powinien uzupełnić brakującą kwotę. Jeśli to nie nastąpi, Bank ma prawo sprzedać akcje stanowiące zabezpieczenie w celu przywrócenia wymaganego poziomu depozytu.

zobacz odpowiedzi na pozostałe pytania

przydatne skróty
regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów maklerskich
regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów maklerskich
taryfa prowizji i opłat
taryfa prowizji i opłat
tabela oprocentowania
tabela oprocentowania
obowiązujące listy
papierów wartościowych
obwiązujące listy papierów wartościowych
W przypadku złożenia wniosku o przyznanie kredytu maklerskiego, kredyt taki udzielany jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, który prowadzi działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 29.08.97 r. "Prawo Bankowe", posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamieszczonych powyżej na stronie.