Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2018-01-16 20:03:00 INDATA INDATA SA (7/2018) Zawarcie umowy o współpracy przy realizacji projektu BRIdge Alfa PAP - Emitent
2018-01-16 19:20:00 BORYSZEW BORYSZEW SA (17/2018) Nabycie akcji własnych Boryszew S.A. PAP - Emitent
2018-01-16 19:17:00 ARCHICOM ARCHICOM SA (6/2018) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej PAP - Emitent
2018-01-16 18:50:00 R22 R22 SA (9/2018) Rejestracja akcji w KDPW PAP - Emitent
2018-01-16 18:47:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2018-01-16 18:23:00 SANTANDER BANCO SANTANDER SA (1/2018) Information on the transactions made by obliged persons PAP - Emitent
2018-01-16 18:12:00 IFSA INVESTMENT FRIENDS SA (4/2018) Stanowisko Emitenta w związku z PAP - Emitent
2018-01-16 18:08:00 SOPHARMA SOPHARMA AD (4/2018) Invtation to the Extraordinary General Meeting PAP - Emitent
2018-01-16 18:06:00 SOHODEV SOHO DEVELOPMENT SA (8/2018) Aktualizacja informacji w sprawie PAP - Emitent
2018-01-16 17:55:00 BIOMEDLUB BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA (1/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu PAP - Emitent
2018-01-16 17:52:00 URSUS URSUS SA (8/2018) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - zbycie akcji Emitenta PAP - Emitent
2018-01-16 17:52:00 MBWS MARIE BRIZARDS WINE & SPIRITS (3/2018) MONTHLY DECLARATION OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES PAP - Emitent
2018-01-16 17:51:00 URSUS URSUS SA (7/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas PAP - Emitent
2018-01-16 17:51:00 URSUS URSUS SA (6/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas PAP - Emitent
2018-01-16 17:47:00 PGO PGO SA (1/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki PAP - Emitent
2018-01-16 17:37:00 AMREST AMREST HOLDINGS SE (6/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach PAP - Emitent
2018-01-16 17:30:00 RAFAKO RAFAKO SA (4/2018) Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowań PAP - Emitent
2018-01-16 17:20:00 BYTOM BYTOM SA (2/2018) Zmiana wpisu w Rejestrze Zastawów dotyczącego zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Spółki PAP - Emitent
2018-01-16 17:18:00 BETACOM BETACOM SA (6/2018) Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze PAP - Emitent
2018-01-16 17:14:00 BOS BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (3/2018) Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r. PAP - Emitent