Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-10-28 01:02:00 AIGAMES ALL IN! GAMES SA (56/2020) Zwrot kosztów - Ghostrunner PAP - Emitent
2020-10-27 22:49:00 EVEREST CAPITAL (22/2020) Przydział obligacji serii S i T oraz PAP - Emitent
2020-10-27 22:12:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (85/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie PAP - Emitent
2020-10-27 21:51:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (84/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie PAP - Emitent
2020-10-27 21:18:00 BIOTON BIOTON SA (17/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - PAP - Emitent
2020-10-27 20:27:00 POLWAX POLWAX SA (44/2020) Zawiadomienie od akcjonariusza - zmiana PAP - Emitent
2020-10-27 19:56:00 PLAY Komunikat o ziszczeniu się warunku prawnego zastrzeżonego w wezwaniu PAP - Emitent
2020-10-27 19:49:00 MLPGROUP MLP GROUP SA (20/2020) Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2020-10-27 19:47:00 SANTANDER BANCO SANTANDER SA (61/2020) Harmonogram podwyższenia kapitału dla polskich inwestorów PAP - Emitent
2020-10-27 19:45:00 IFCAPITAL INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (12/2020) Harmonogram przekazywania PAP - Emitent
2020-10-27 19:45:00 MLPGROUP MLP GROUP SA (19/2020) Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2020-10-27 19:39:00 MLPGROUP MLP GROUP SA (18/2020) Zawarcie umów objęcia akcji serii D i PAP - Emitent
2020-10-27 19:39:00 IFCAPITAL INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (11/2019) Korekta numeru raportu PAP - Emitent
2020-10-27 19:34:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (83/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-10-27 19:33:00 CCC CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr PAP - Emitent
2020-10-27 19:26:00 SANTANDER BANCO SANTANDER SA (60/2020) Announcement of the timeline for the execution of the capital increase against reserves PAP - Emitent
2020-10-27 19:21:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (82/2020) Otrzymanie od osoby blisko związanej PAP - Emitent
2020-10-27 19:21:00 PZU PZU SA (33/2020) Decyzja Zarządu PZU SA o nabyciu obligacji PAP - Emitent
2020-10-27 19:15:00 ELEMENTAL ELEMENTAL HOLDING SA (81/2020) Otrzymanie od osoby pełniącej PAP - Emitent
2020-10-27 19:13:00 IFCAPITAL INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE Raport okresowy roczny za 2019 R PAP - Emitent