Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2020-05-29 23:10:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (33/2020) Change of the terms and conditions of issue of series W, X, Z and SHB bonds PAP - Emitent
2020-05-29 23:03:00 WORKSERV WORK SERVICE SA (33/2020) Zmiana warunków emisji obligacji serii W, X, Z oraz SHB PAP - Emitent
2020-05-29 23:02:00 OTLOG OT LOGISTICS SA (50/2020) Zawarcie umów w sprawie przesunięcia PAP - Emitent
2020-05-29 22:37:00 PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (36/2020) Aktualizacja informacji o PAP - Emitent
2020-05-29 22:32:00 TOYA TOYA SA (18/2020) Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego PAP - Emitent
2020-05-29 22:07:00 NTTSYSTEM NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr PAP - Emitent
2020-05-29 21:55:00 BIOTON BIOTON SA (12/2020) Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r. PAP - Emitent
2020-05-29 21:47:00 POZBUD POZBUD T&R SA (21/2020) Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. PAP - Emitent
2020-05-29 21:42:00 CCC CCC SA (47/2020) Projekty uchwał na ZWZA CCC S.A. PAP - Emitent
2020-05-29 21:38:00 POZBUD POZBUD T&R SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD PAP - Emitent
2020-05-29 21:35:00 INDYKPOL INDYKPOL SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia PAP - Emitent
2020-05-29 21:33:00 CCC CCC SA (46/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 24 czerwca 2020 roku PAP - Emitent
2020-05-29 21:30:00 WOJAS WOJAS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS PAP - Emitent
2020-05-29 21:26:00 WOJAS WOJAS SA Raport okresowy roczny za 2019 R PAP - Emitent
2020-05-29 21:23:00 POZBUD POZBUD T&R SA (20/2020) Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A. PAP - Emitent
2020-05-29 21:16:00 GETINOBLE GETIN NOBLE BANK SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co PAP - Emitent
2020-05-29 21:12:00 GETINOBLE GETIN NOBLE BANK SA (15/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję PAP - Emitent
2020-05-29 21:09:00 GETINOBLE GETIN NOBLE BANK SA (14/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAP - Emitent
2020-05-29 20:53:00 BENEFIT BENEFIT SYSTEMS SA (17/2020) Korekta opublikowanego Skonsolidowanego PAP - Emitent
2020-05-29 20:52:00 MEDIACAP MEDIACAP SA (17/2020) Szacunkowe przychody I kwartału 2020 PAP - Emitent