Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-11-20 17:28:00 RAFAKO RAFAKO SA (33/2019) Aktualizacja informacji w sprawie zmiany PAP - Emitent
2019-11-20 17:26:00 AMBRA AMBRA SA (8/2019) Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za PAP - Emitent
2019-11-20 17:20:00 GRUPAAZOTY GRUPA AZOTY SA (68/2019) Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru PAP - Emitent
2019-11-20 17:16:00 MERCOR MERCOR SA (32/2019) Ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych PAP - Emitent
2019-11-20 17:16:00 FAMUR FAMUR SA (59/2019) Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r. PAP - Emitent
2019-11-20 17:15:00 STOPKLA.. (2 spółki ) Komunikat w sprawie zmiany ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji STOPKLATKA S.A. PAP - Emitent
2019-11-20 17:14:00 UNIMA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr PAP - Emitent
2019-11-20 17:09:00 GETIN GETIN HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr PAP - Emitent
2019-11-20 17:09:00 KGHM KGHM POLSKA MIEDŹ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr PAP - Emitent
2019-11-20 17:08:00 NOVATURAS NOVATURAS AB (30/2019) Central European Tour Operator S.a.r.l. launchеs sale of its shares in Novaturas, AB PAP - Emitent
2019-11-20 17:08:00 POLICE GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (65/2019) Zatwierdzenie PAP - Emitent
2019-11-20 16:55:00 NOVATURAS NOVATURAS AB (29/2019) Regarding Court Decision PAP - Emitent
2019-11-20 16:54:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (69/2019) Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej PAP - Emitent
2019-11-20 16:45:00 BRASTER BRASTER SA (109/2019) Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3 PAP - Emitent
2019-11-20 16:43:00 VINDEXUS GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA (31/2019) Transakcje na akcjach spółki. PAP - Emitent
2019-11-20 16:30:00 INTROL INTROL SA (39/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2019-11-20 16:27:00 GETBACK GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (79/2019) Rezygnacja Pana Przemysława PAP - Emitent
2019-11-20 16:26:00 ESOTIQ ESOTIQ & HENDERSON SA (22/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. PAP - Emitent
2019-11-20 16:25:00 INTROL INTROL SA (38/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR PAP - Emitent
2019-11-20 16:25:00 ELBUDOWA ELEKTROBUDOWA SA (140/2019) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A. PAP - Emitent