Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2019-07-22 15:04:00 BEST BEST SA (18/2019) Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR PAP - Emitent
2019-07-22 15:00:00 KPPD KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (23/2019) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. PAP - Emitent
2019-07-22 14:46:00 PRIMETECH Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA PAP - Emitent
2019-07-22 14:24:00 JHMDEV JHM DEVELOPMENT SA (13/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta PAP - Emitent
2019-07-22 14:21:00 RAFAMET FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (23/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A. PAP - Emitent
2019-07-22 13:59:00 Wyniki sesji Towarowej Giełdy Energii SA z 2019-07-22 PAP - Emitent
2019-07-22 13:52:00 MEDICALG MEDICALGORITHMICS SA (32/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A. PAP - Emitent
2019-07-22 12:58:00 XTPL XTPL SA (32/2019) Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta wobec zakończenia subskrypcji akcji serii S PAP - Emitent
2019-07-22 12:33:00 BANK POCZTOWY (10/2019) Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji PAP - Emitent
2019-07-22 12:32:00 ENAP ENERGOAPARATURA SA (16/2019) Zawarcie umowy PAP - Emitent
2019-07-22 11:27:00 MARVIPOL MARVIPOL DEVELOPMENT SA (42/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A. PAP - Emitent
2019-07-22 11:17:00 MOSTALPLC MOSTOSTAL PŁOCK SA (19/2019) Zawarcie kontraktu PAP - Emitent
2019-07-22 10:48:00 BBIDEV BBI DEVELOPMENT SA (34/2019) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych PAP - Emitent
2019-07-22 10:25:00 MCI MCI CAPITAL SA (24/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta PAP - Emitent
2019-07-22 09:37:00 INTROL INTROL SA (34/2019) Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.) PAP - Emitent
2019-07-22 08:29:00 ASBIS ASBISC ENTERPRISES PLC (22/2019) Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2019 r. PAP - Emitent
2019-07-21 17:19:00 FASTFIN FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (27/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAP - Emitent
2019-07-21 07:58:00 ORION ORION INVESTMENT SA (31/2019) Nabycie akcji własnych PAP - Emitent
2019-07-20 22:49:00 CFI CFI HOLDING SA (21/2019) Przychody Grupy CFI Holding w II Kw 2019 PAP - Emitent
2019-07-20 12:49:00 MIRBUD MIRBUD SA (40/2019) Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji PAP - Emitent