Komunikaty

Czas Spółka Tytuł Źródło
2018-10-18 23:10:00 ESOTIQ ESOTIQ & HENDERSON SA (42/2018) Wstępne skonsolidowane przychody PAP - Emitent
2018-10-18 19:05:00 SANTANDER BANCO SANTANDER SA (59/2018) Information on transaction made by the obliged person PAP - Emitent
2018-10-18 18:50:00 Aktualne wskaźniki giełdowe PAP - Emitent
2018-10-18 18:33:00 MARVIPOL MARVIPOL DEVELOPMENT SA (45/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy PAP - Emitent
2018-10-18 18:22:00 COMPERIA COMPERIA.PL SA (51/2018) Informacja nt. przydziału akcji serii G Spółki PAP - Emitent
2018-10-18 18:02:00 LARQ LARQ SA (18/2018) Sporządzenie prognozy wyników spółek portfelowych LARQ S.A. na rok 2018 PAP - Emitent
2018-10-18 18:01:00 ORBIS ORBIS SA (35/2018) Informacja o poziomie przychodów i hotelowych PAP - Emitent
2018-10-18 17:39:00 BENEFIT BENEFIT SYSTEMS SA (81/2018) Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. i Fit Invest sp. z o.o. PAP - Emitent
2018-10-18 17:15:00 PAMAPOL PAMAPOL SA (37/2018) Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego PAP - Emitent
2018-10-18 16:50:00 PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (38/2018) Aktualizacja ratingu Pekao Banku PAP - Emitent
2018-10-18 16:31:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (18/2018) Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję ratingową Moody's PAP - Emitent
2018-10-18 16:30:00 MILLENNIUM BANK MILLENNIUM SA (18/2018) Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję ratingową Moody's PAP - Emitent
2018-10-18 16:16:00 IFSA INVESTMENT FRIENDS SE (44/2018) Informacja o Uchwale Zarządu KDPW PAP - Emitent
2018-10-18 16:09:00 FON FON SE (39/2018) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów PAP - Emitent
2018-10-18 15:40:00 PGSSOFT PGS SOFTWARE SA (15/2018) Uchwała Zarządu dotycząca wniosku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy PAP - Emitent
2018-10-18 15:29:00 HARPER HARPER HYGIENICS SA (18/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. PAP - Emitent
2018-10-18 15:28:00 FAMUR FAMUR SA (59/2018) Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych PAP - Emitent
2018-10-18 14:54:00 DECORA Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora SA PAP - Emitent
2018-10-18 14:26:00 LIVECHAT LIVECHAT SOFTWARE SA (34/2018) Znaczący akcjonariusze na PAP - Emitent
2018-10-18 14:10:00 PROTEKTOR PROTEKTOR SA (56/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia Akcjonariuszy PAP - Emitent