Kalendarium

Czas Wydarzenie
2019-06-26 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 5,60 %, prognoza: 5,40 %)
2019-06-28 BM Reflex: LPG
2019-06-28 BM Reflex: Euro 95
2019-06-28 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2019-06-28 BM Reflex: Olej napędowy
2019-06-28 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2019-06-28 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2019-06-28 BM Reflex: LPG PKN
2019-06-28 BM Reflex: Superplus 98
2019-06-28 | 10:00 GUS: Inflacja m/m
2019-06-28 | 10:00 GUS: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 2,40 %, prognoza: 2,30 %)