Kalendarium

Czas Wydarzenie
2019-10-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m (wartość opublikowana: -4,00 %)
2019-10-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (wartość opublikowana: 5,30 % vs prognoza: 8,00 %)
2019-10-22 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r (wartość poprzednia: 2,70 %, prognoza: 6,60 %)
2019-10-22 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2019-10-23 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 5,20 %, prognoza: 5,10 %)
2019-10-25 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2019-10-25 BM Reflex: LPG PKN
2019-10-25 BM Reflex: Superplus 98
2019-10-25 BM Reflex: Euro 95
2019-10-25 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2019-10-25 BM Reflex: Olej napędowy
2019-10-25 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2019-10-25 BM Reflex: LPG
2019-10-31 | 10:00 GUS: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 2,60 %, prognoza: 2,50 %)
2019-10-31 | 10:00 GUS: Inflacja m/m