Kalendarium

Czas Wydarzenie
2020-04-08 NBP: Stopa lombardowa NBP (wartość poprzednia: 1,50 %, prognoza: 1,50 %)
2020-04-08 NBP: Stopa depozytowa (wartość poprzednia: 0,50 %, prognoza: 0,50 %)
2020-04-08 NBP: Stopa referencyjna NBP (wartość poprzednia: 1,00 %, prognoza: 1,00 %)
2020-04-08 NBP: Stopa redyskontowa NBP (wartość poprzednia: 1,05 %, prognoza: 1,05 %)
2020-04-09 | 16:00 U.S. Census Bureau: Zapasy firm m/m (wartość poprzednia: -0,40 %, prognoza: 0,10 %)
2020-04-09 | 16:00 U.S. Census Bureau: Zapasy firm r/r
2020-04-10 BM Reflex: LPG
2020-04-10 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-04-10 BM Reflex: Euro 95
2020-04-10 BM Reflex: LPG PKN
2020-04-10 BM Reflex: Superplus 98
2020-04-10 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2020-04-10 BM Reflex: Euro 95
2020-04-10 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2020-04-10 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-04-10 BM Reflex: Olej napędowy
2020-04-14 | 14:00 NBP: Bilans obrotów bieżących
2020-04-14 | 14:00 NBP: Bilans obrotów bieżących
2020-04-15 | 10:00 GUS: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 4,70 %, prognoza: 4,50 %)
2020-04-15 | 10:00 GUS: Inflacja m/m