Kalendarium

Czas Wydarzenie
2019-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa r/r (wartość poprzednia: 2,80 %, prognoza: 4,00 %)
2019-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2019-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa r/r
2019-02-20 | 10:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m
2019-02-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m
2019-02-21 | 10:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r
2019-02-22 Średnia cena LPG oraz LPG PKN Orlen – BM Reflex.
2019-02-22 Średnia cena Superplus 98 oraz Superplus 98 PKN Orlen – BM Reflex.
2019-02-22 BM Reflex: LPG PKN
2019-02-22 BM Reflex: Olej napędowy
2019-02-22 BM Reflex: Superplus 98
2019-02-22 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2019-02-22 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2019-02-22 Średnia cena Euro 95 oraz Euro 95 PKN Orlen – BM Reflex.
2019-02-22 Średnia cena Oleju napędowego oraz Oleju napędowego PKN Orlen – BM Reflex.
2019-02-22 BM Reflex: Euro 95
2019-02-22 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2019-02-22 BM Reflex: LPG
2019-02-25 | 10:00 Stopa bezrobocia w styczniu - GUS.
2019-02-25 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 5,80 %, prognoza: 6,20 %)