Kalendarium

Czas Wydarzenie
2020-07-14 | 02:00 NBP: Bilans obrotów bieżących (wartość poprzednia: 1 163,00 mln EUR, prognoza: 650,00 mln EUR)
2020-07-14 | 02:00 NBP: Stopa depozytowa (wartość poprzednia: 0,00 %, prognoza: 0,00 %)
2020-07-14 | 02:00 NBP: Stopa referencyjna NBP (wartość poprzednia: 0,10 %, prognoza: 0,10 %)
2020-07-14 | 02:00 NBP: Stopa lombardowa NBP (wartość poprzednia: 0,50 %, prognoza: 0,50 %)
2020-07-14 | 02:00 NBP: Stopa redyskontowa NBP (wartość poprzednia: 0,11 %, prognoza: 0,11 %)
2020-07-15 | 02:00 GUS: Inflacja m/m (wartość poprzednia: 0,70 %, prognoza: 0,70 %)
2020-07-15 | 02:00 GUS: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 3,30 %, prognoza: 3,30 %)
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Euro 95
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: LPG PKN
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Superplus 98
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Olej napędowy - PKN
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: LPG
2020-07-17 | 02:00 BM Reflex: Olej napędowy
2020-07-20 | 02:00 GUS: Produkcja przemysłowa m/m
2020-07-20 | 02:00 GUS: Produkcja przemysłowa r/r (wartość poprzednia: -17,00 %, prognoza: -7,00 %)
2020-07-21 | 02:00 GUS: Sprzedaż detaliczna m/m
2020-07-21 | 02:00 GUS: Produkcja budowlano-montażowa m/m
2020-07-21 | 02:00 GUS: Sprzedaż detaliczna r/r (wartość poprzednia: -8,60 %, prognoza: -2,50 %)