Kalendarium

Czas Wydarzenie
2020-01-27 | 10:00 GUS: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 5,10 %, prognoza: 5,20 %)
2020-01-31 BM Reflex: LPG
2020-01-31 BM Reflex: LPG PKN
2020-01-31 BM Reflex: Superplus 98
2020-01-31 BM Reflex: Superplus 98 - PKN Orlen
2020-01-31 BM Reflex: Euro 95
2020-01-31 BM Reflex: Euro 95 - PKN Orlen
2020-01-31 BM Reflex: Olej napędowy
2020-01-31 BM Reflex: Olej napędowy - PKN