Kalendarium

Czas Spółka Wydarzenie
2019-10-23 Grupa Kęty SA SA-QS3
2019-10-23 Grupa Żywiec SA SA-QS2
2019-10-24 C&C Energy SA SA-Q3
2019-10-24 ZM Ropczyce SA SA-QS3
2019-10-24 Kruk SA SA-QS3
2019-10-24 Asseco BS SA SA-Q3
2019-10-24 Capital Partners SA SA-QS3
2019-10-24 PKN Orlen SA SA-QS3
2019-10-28 Orange Polska SA SA-QS3
2019-10-28 GKS GieKSa Katowice SA SA-Q3
2019-10-28 Bank Millennium SA SA-QS3
2019-10-29 Novaturas AB SA-QS3
2019-10-30 Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ SA-Q3
2019-10-30 Ipopema Benefit 3 FIZ AN SA-Q3
2019-10-30 GPW SA SA-QS3
2019-10-30 PKO Strategii Obligacyjnych FIZ SA-Q3
2019-10-30 PKO Globalnej Strategii FIZ SA-Q3
2019-10-30 PKO Globalnego Dochodu FIZ SA-Q3
2019-10-30 PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód FIZ SA-Q3
2019-10-30 CCC SA SA-QS3