Kalendarium

Czas Kraj Wydarzenie
2019-10-24 | 10:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index (wartość poprzednia: 45,70 pkt, prognoza: 46,00 pkt)
2019-10-24 | 10:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index Services (wartość poprzednia: 51,60 pkt, prognoza: 51,90 pkt)
2019-10-24 | 13:45 Strefa EURO EBC: Stopa oprocentowania depozytów ECB (wartość poprzednia: -0,50 %, prognoza: -0,50 %)
2019-10-24 | 13:45 Strefa EURO EBC: Stopa refinansowa ECB (wartość poprzednia: 0,00 %, prognoza: 0,00 %)
2019-10-28 | 10:00 Strefa EURO EBC: Podaż pieniądza M3
2019-10-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Stopa bezrobocia
2019-10-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja r/r
2019-10-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto r/r
2019-10-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto kw/kw