Kalendarium

Czas Kraj Wydarzenie
2019-08-19 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r
2019-08-19 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m
2019-08-22 | 10:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index Services
2019-08-22 | 10:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index
2019-08-28 | 10:00 Strefa EURO EBC: Podaż pieniądza M3
2019-08-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja r/r
2019-08-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Stopa bezrobocia