Kalendarium

Czas Kraj Wydarzenie
2019-04-23 | 10:00 Strefa EURO Purchasing Managers’ Index Services w kwietniu - Reuters (dane wstępne).
2019-04-23 | 10:00 Strefa EURO Purchasing Managers’ Index w kwietniu - Reuters (dane wstępne).
2019-04-29 | 10:00 Strefa EURO EBC: Podaż pieniądza M3
2019-04-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto r/r
2019-04-30 | 11:00 Strefa EURO Stopa bezrobocia w marcu - Eurostat.
2019-04-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Stopa bezrobocia
2019-04-30 | 11:00 Strefa EURO Wartość wskaźnika PKB za 1 kwartał 2019 r.– Eurostat (dane wstępne).
2019-04-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto kw/kw