Kalendarium

Czas Kraj Wydarzenie
2020-07-16 | 02:00 Strefa EURO EBC: Stopa oprocentowania depozytów ECB (wartość poprzednia: -0,50 %, prognoza: -0,50 %)
2020-07-16 | 02:00 Strefa EURO EBC: Stopa refinansowa ECB (wartość poprzednia: 0,00 %, prognoza: 0,00 %)
2020-07-17 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 0,30 %, prognoza: 0,30 %)
2020-07-17 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja m/m
2020-07-24 | 02:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index Services
2020-07-24 | 02:00 Strefa EURO Reuters: Purchasing Managers' Index
2020-07-27 | 02:00 Strefa EURO EBC: Podaż pieniądza M3
2020-07-30 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Stopa bezrobocia
2020-07-31 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja r/r
2020-07-31 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto kw/kw
2020-07-31 | 02:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto r/r