Kalendarium

Czas Kraj Wydarzenie
2020-01-29 | 10:00 Strefa EURO EBC: Podaż pieniądza M3 (wartość poprzednia: 5,60 %, prognoza: 5,50 %)
2020-01-30 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Stopa bezrobocia (wartość poprzednia: 7,50 %, prognoza: 7,50 %)
2020-01-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto kw/kw (wartość poprzednia: 0,20 %, prognoza: 0,20 %)
2020-01-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Produkt Krajowy Brutto r/r (wartość poprzednia: 1,20 %, prognoza: 1,10 %)
2020-01-31 | 11:00 Strefa EURO Eurostat: Inflacja r/r (wartość poprzednia: 1,30 %, prognoza: 1,40 %)