Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Obligacji korporacyjnych KRUK S.A. Obligacje korporacyjne KRUK S.A 2018-04-16 2019-04-16
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26