Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta publiczna akcji Vita 34 AG - skierowana tylko i wyłącznie do akcjonariuszy PBKM S.A. VITA 34 AG. 2021-09-21 2021-11-02
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26