Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna PCF Group S.A. (studio People Can Fly) PCF Group S.A. 2020-11-26 2020-12-03
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26