Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Pepco Group N.V. Pepco Group N.V. 2021-05-06 2021-05-13
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26