Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
STS HOLDING S.A. STS HOLDING S.A. 2021-11-25 2021-12-01
Murapol S.A. Murapol S.A. 2021-11-23 2021-11-29
Oferta Publiczna Grupa Pracuj S.A. GRUPA PRACUJ S.A. 2021-11-17 2021-11-30
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26