Nazwa Spółka Data rozpoczęcia emisji Data zakończenia emisji
Oferta Publiczna Allegro.eu ALLEGRO 2020-09-23 2020-09-28
mBank Hipoteczny S.A. - oferta publiczna listów zastawnych mBank Hipoteczny S.A 2016-08-26 2026-08-26