Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

  

 

4MASS S.A.  Emisja akcji serii I.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 18 grudnia 2020 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii I ( 1 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 23 grudnia 2020 r – 15 stycznia  2021 r.
  • Cena emisyjna 0,10 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 27 stycznia 2021 r.