Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

Codeaddict S.A. Emisja akcji serii K.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 20 lipca 2021 roku
  • Dwa prawa poboru upoważnią do objęcia jednej akcji serii K ( 2 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 26 lipca 2021 r – 17 sierpnia  2021 r.
  • Cena emisyjna 1,80 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 30 sierpnia 2021 r.