Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

 

 

4MASS S.A. Emisja akcji serii D.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 10 kwietnia 2019 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1 : 1  )
  • Przyjmowanie zapisów 03 czerwca 2019r. - 17 czerwca 2019 r.
  • Cena emisyjna 0,10  zł
  • Przewidywany termin przydziału akcji  27 czerwca 2019 r.

Memorandum Informacyjne