Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

 

 

Boruta – Zachem S.A. Emisja akcji serii E.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 26 lipca 2019 roku
  • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 5 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 30 lipca 2019r. - 13 sierpnia 2019 r.
  • Cena emisyjna 0,20  zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 26 sierpnia 2019

Memorandum Informacyjne

 

EBC Solicitors SA. Emisja akcji serii F.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 22 lipca 2019 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii F ( 1 : 2  )
  • Przyjmowanie zapisów 23 lipca 2019r. - 13 sierpnia 2019 r.
  • Cena emisyjna 0,10  zł