Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

 

Novina S.A. Emisja akcji serii D.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 19 lipca 2021 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D ( 1 : 3 )
  • Przyjmowanie zapisów 20 lipca 2021 r – 09 sierpnia  2021 r.
  • Cena emisyjna 0,70 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 01 września 2021 r.

 

Labocanna S.A. Emisja akcji serii D.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 08 lipca 2021 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii D ( 1 : 2 )
  • Przyjmowanie zapisów 19 lipca 2021 r – 06 sierpnia  2021 r.
  • Cena emisyjna 0,70 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 17 sierpnia 2021 r.