Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. Emisja akcji serii EE.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 20 stycznia 2020 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii EE ( 1 : 2 )
  • Przyjmowanie zapisów 11 lutego 2020 r. - 04 marca 2020 r.
  • Cena emisyjna 1,00 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 17 marca 2020 r.