Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Emisja akcji serii C.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 07 listopada 2019 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 1,47 akcji serii C ( 1 : 1,47 )
  • Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW 12 listopada 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
  • Przyjmowanie zapisów 12 listopada 2019r. - 09 grudnia 2019 r.
  • Cena emisyjna 10,20 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 18 grudnia 2019