Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

 

NGGAMES  S.A. Emisja akcji serii J.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 01 lutego2021 roku
  • Osiem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii J ( 8 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 01 lutego 2021 r – 22 lutego  2021 r.
  • Cena emisyjna 0,12 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 09 marca 2021 r.

 

AQUATECH S.A.  Emisja akcji serii D.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 30 grudnia 2020 roku
  • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 18 stycznia 2021 r – 08 luty  2021 r.
  • Cena emisyjna 3,00 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 18 lutego 2021 r.