Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

  

Polwax S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1 : 2 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 01 września 2020 r – 08 września 2020 r.
 • Przyjmowanie zapisów 01 września 2020 r – 11 września 2020 r.
 • Cena emisyjna 1,00 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 22 września 2020 r.

 

JWA S.A. Emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 sierpnia 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii B ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 17 sierpnia 2020 r – 15 października 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,40 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 26 października 2020 r.

Hub4Fintech S.A S.A. Emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 lipca 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii B ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 03 sierpnia 2020 r – 23 września 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,30 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 02 października 2020 r.