Zakończone oferty

 

SKOTAN SA Emisja akcji serii D

 • Dzień ustalenia prawa 15 listopada 2021 roku
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,5 akcji serii D ( 1 : 1,5 )
 • Cena emisyjna 1,00 zł
 • Przyjmowanie zapisów 6 kwietnia 20222 r.  - 20 kwietnia 2022 r.
 • Przydział Akcji 13 maja 2022

Dent-a-Medical Emisja akcji serii O

 • Dzień ustalenia prawa 22 listopada 2021 roku
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii O ( 1 : 1 )
 • Cena emisyjna 0,15 zł
 • Przyjmowanie zapisów 18 marca - 01 kwietnia 2022 r.
 • Przydział Akcji 12 kwietnia 2022

 

Infoscan S.A. Emisja akcji serii O

 • Dzień ustalenia prawa 10 lutego 2022 roku
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji serii O ( 1 : 2 )
 • Cena emisyjna 0,24 zł
 • Przyjmowanie zapisów 22 lutego - 8 marca 2022 r.
 • Przydział Akcji 18 marca 2022

 

Prefa Group S.A. Emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa 21 stycznia 2022 roku
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia trzech akcji serii C ( 1 : 3 )
 • Cena emisyjna 1,00 zł
 • Przyjmowanie zapisów 26 stycznia - 11 marca 2022 r.
 • Przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi 25 marca 2022

 

Stilo Energy  S.A. Emisja akcji serii N.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 21 stycznia 2022 roku
 • Osiem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii N ( 8 : 1 )
 • Cena emisyjna 10 zł
 • Przyjmowanie zapisów 16 lutego - 9 marca 2022 r.
 • Przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi 23 marca 2022

POLENERGIA  S..A. Emisja akcji serii oferta z prawem pierszeństwa

 • Dzień ustalenia prawa 27 stycznia 2022 roku
 • Maksymalna wielkość  zapisu  to   liczba, która jest równa iloczynowi liczby akcji Spółki będącej w posiadaniu Uprawnionego Inwestora na koniec 27.01.2022 r. oraz współczynnika wynoszącego 0,471503841898609.
 • Cena emisyjna 47,00 zł
 • Przyjmowanie zapisów i płatności w ramach Zapisów Podstawowych  31 stycznia - 4 lutego 2022 r.
 • Przyjmowanie zapisów i płatności w ramach Zapisów Dodatkowych 10-14 lutego 2022 r.
 • Przewidywana data zapisania Praw do Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych – rozliczenie Oferty około 28 lutego 2022 r.
 • Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji Oferowanych na GPW około 2 marca 2022 r.

Zapis można złożyć osobiście bądź telefonicznie

 

NTV S.A. Emisja akcji serii R.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 sierpnia 2021 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii R ( 1 : 3 )
 • Przyjmowanie zapisów 15 listopada 2021 r – 7 grudnia  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 17 grudnia 2021 r.

 

 

BTC Studios S.A. Emisja akcji serii L.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 16 sierpnia 2021 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 4,01981156876447 akcji serii L ( 1 : 4,01981156876447 )
 • Przyjmowanie zapisów 30 listopada 2021 r – 14 grudnia  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,12 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 30 grudnia 2021 r.

 

Codeaddict S.A. Emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 lipca 2021 roku
 • Dwa prawa poboru upoważnią do objęcia jednej akcji serii K ( 2 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 26 lipca 2021 r – 17 sierpnia  2021 r.
 • Cena emisyjna 1,80 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 30 sierpnia 2021 r.

 

Novina S.A. Emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 lipca 2021 roku
 • Trzy prawa poboru upoważnia do objęcia jednejakcji serii D ( 3 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 20 lipca 2021 r – 09 sierpnia  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,70 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 01 września 2021 r.

 

Labocanna S.A. Emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 08 lipca 2021 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii D ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 19 lipca 2021 r – 11 sierpnia  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,70 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 17 sierpnia 2021 r.

 

NGGAMES  S.A. Emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 01 lutego2021 roku
 • Osiem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii J ( 8 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 01 lutego 2021 r – 22 lutego  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,12 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 09 marca 2021 r.

 

AQUATECH S.A. Emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 grudnia 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 18 stycznia 2021 r – 08 luty  2021 r.
 • Cena emisyjna 3,00 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 18 lutego 2021 r.

 

Softblue S.A. Emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 11 stycznia 2021 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii F ( 1 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 26 stycznia 2021 r – 12 lutego  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,22 zł

 

4MASS S.A. Emisja akcji serii I.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 18 grudnia 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii I ( 1 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 23 grudnia 2020 r – 15 stycznia  2021 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 27 stycznia 2021 r.

JWA S.A. Emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 sierpnia 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii B ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 17 sierpnia 2020 r – 15 października 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,40 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 26 października 2020 r.

Hub4Fintech S.A S.A. Emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 lipca 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii B ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 03 sierpnia 2020 r – 23 września 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,30 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 02 października 2020 r.

 

Polwax S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1 : 2 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW 01 września 2020 r – 08 września 2020 r.
 • Przyjmowanie zapisów 01 września 2020 r – 11 września 2020 r.
 • Cena emisyjna 1,00 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 22 września 2020 r.

 

Hub4Fintech S.A. Emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 lipca 2020 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii B ( 1 : 2 )
 • Przyjmowanie zapisów 03 sierpnia 2020 r. – 23 sierpnia 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,30 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 01 września 2020 r.

 

Cannabis Poland SA Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 lipca 2020 roku
 • Cztery prawa poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 4 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 20 lipca 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,65 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 02 września 2020 r.

Hemp & Wood SA Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 05 czerwca 2020 roku
 • Trzy prawa poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 3 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 05 czerwca 2020 r. - 22 czerwca 2020 r.
 • Cena emisyjna 0,33 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 07 lipca 2020 r.

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 listopada 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 1,47 akcji serii C ( 1 : 1,47 )
 • Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW 12 listopada 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
 • Przyjmowanie zapisów 12 listopada 2019r. - 09 grudnia 2019 r.
 • Cena emisyjna 10,20 zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 18 grudnia 2019

 

Boruta – Zachem S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 26 lipca 2019 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 5 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 30 lipca 2019r. - 13 sierpnia 2019 r.
 • Cena emisyjna 0,20  zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 26 sierpnia 2019

Memorandum Informacyjne

 

EBC Solicitors SA. Emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 22 lipca 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii F ( 1 : 2  )
 • Przyjmowanie zapisów 23 lipca 2019r. - 13 sierpnia 2019 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł

TELEHORSE. Emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 04 czerwca 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii F ( 1 : 4  )
 • Przyjmowanie zapisów 01 lipca 2019r. - 22 lipca 2019 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 06.08.2019

Ogłoszenie

 

4MASS S.A. Emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 kwietnia 2019 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1 : 1  )
 • Przyjmowanie zapisów 03 czerwca 2019r. - 17 czerwca 2019 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  27 czerwca 2019 r.

Memorandum Informacyjne

 

PHARMENA S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 grudnia 2018 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,30000004548012 akcji serii E ( 1 : 0,30000004548012  )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 15 kwietnia 2019 r. – 25 kwietnia 2019 r.
 • Przyjmowanie zapisów 15 kwietna 2019r. - 30 kwietnia 2019 r.
 • Cena emisyjna 6,00  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  23 maja 2019 r.

 

Biomas S.A. Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 22 czerwca 2018 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia pięciu  akcji serii G (1:5)
 • Przyjmowanie zapisów 01 października 2018r. - 22 października 2018 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Przydział akcji 31 października 2018 r.


Novina S.A. Emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 12 października 2018 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii C (1:4)
 • Przyjmowanie zapisów 15 października 2018r. - 05 listopada 2018 r.
 • Cena emisyjna 0,12 zł

 

Comperia.pl S.A. Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 04 czerwca 2018 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,617887557805283 akcji serii G (1:0,617887557805283)
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 24 wrzesnia 2018 r. – 26 września 2018 r.
 • Przyjmowanie zapisów 17 września 2018r. - 01 października 2018 r.
 • Cena emisyjna 6,00 zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  15 października 2018 r. (Przydział Akcji serii G i zamknięcie Oferty w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii G)
 • Przewidywany termin przydziału akcji 22 października 2018 r.(Przydział Akcji serii G nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii G i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

MIRACULUM S.A. Emisja akcji serii T2.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 kwietnia 2018 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii T2 ( 5 : 1 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 27 czerwca 2018 r. – 05 lipca 2018 r.
 • Przyjmowanie zapisów 27 czerwca 2018r. - 10 lipca 2018 r.
 • Cena emisyjna 1,5  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  24 lipca 2018 r.

 

OTMUCHÓW S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 czerwca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1 : 1 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 14 czerwca 2018 r. – 21 czerwca 2018 r.
 • Przyjmowanie zapisów 13 czerwca 2018r. - 26 czerwca 2018 r.
 • Cena emisyjna 2,00  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  06 lipca 2018 r.

 

LS Tech Homes SA Emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 września 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 1 : 1 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 03 kwietnia 2018r. – 06 kwietnia 2018 r.
 • Przyjmowanie zapisów 03 kwietnia 2018r. - 11 kwietnia 2018 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji  23 kwietnia 2018 r.

 

Inkaso WEC S.A. Emisja akcji serii A4.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 lutego 2018 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii A4 ( 1 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 28 lutego 2018r. - 14 marca 2018 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 28 marca 2018 r.

BizTech Konsulting S.A. Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 lutego 2018 roku
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii G ( 3: 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 08 lutego 2018r. - 21 lutego 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,11  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 07 marca 2017 r.

BIT EVIL S.A Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 21 grudnia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej  akcji serii E ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów 22 grudnia 2017r. - 12 stycznia 2018 r.
 • Cena emisyjna 4,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 23 stycznia 2018 r.

 

Letus Capital S.A Emisja akcji serii C1.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 25 września 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 37  akcji serii C1 ( 1: 37 )
 • Przyjmowanie zapisów 07 listopada 2017r. - 21 listopada 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,15  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 30 listopada 2017 r.

 

Rafako S.A. Emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 06 listopada 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,50040033204 akcji serii K ( 1: 0,50040033204  )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 09 listopada – 14 listopada 2017r
 • Przyjmowanie zapisów 09 listopada 2017r. - 17 listopada 2017 r.
 • Cena emisyjna 4,00  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 28 listopada 2017 r.

Macro Games S.A. Emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 października 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 1: 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 24 października 2017r. - 14 listopada 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 23 listopada 2017 r.

MIRACULUM S.A. Emisja akcji serii W.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 marca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii W ( 1: 1 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 11 lipca 2017r. - 18 lipca 2017 r.
 • Przyjmowanie zapisów 17 lipca 2017r. - 21 lipca 2017 r.
 • Cena emisyjna 1,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 01 sierpnia 2017 r.

 

BANCO SANTANDER S.A. Emisja akcji.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 lipca 2017 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji nowej emisji  ( 10 : 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 11 lipca 2017r. - 20 lipca 2017 r.
 • Cena emisyjna 4,85 EUR.

 

RADPOL S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 czerwca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,3538494664 akcji serii E ( 1: 0,3538494664 )
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru 06 lipca 2017r. - 14 lipca 2017 r.
 • Przyjmowanie zapisów 05 lipca 2017r. - 19 lipca 2017 r.
 • Cena emisyjna 1,40  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 03 sierpnia 2017 r.

Radpol- zgłoszenie do Agencji Rynku Nieruchomości

 

M-Trans S.A. Emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 22 czerwca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów 23 czerwca 2017r. - 07 lipca 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 18 lipca 2017 r.

Pixel Venture Capital S.A. Emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 12 stycznia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów 07 marca 2017r. - 22 maja 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,44  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 07 czerwca 2017 r.

 

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 marca 2017 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia dziewiętnastu akcji serii G (10:19)
 • Przyjmowanie zapisów 22 marca 2017r. - 05 kwietnia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,10  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji nie później niż do 19 kwietnia 2017 r.


Komunikat w sprawie wszczęcia przez KNF postępowania administracyjnego wobec spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku

Komunikat  KNF w sprawie zakazu dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji serii G

Merlin Group S.A. ( dawniej  AdMassive Group S.A. ) emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 grudnia 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,146  akcji serii E (1: 0,146)
 • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 31 marca 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji 11 kwietnia 2017 r.

 

Zawieszenie subskrypcji akcji serii E

Komunikat aktualizujący nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Wznowieniu subskrypcji akcji serii E

 

 

IndygoTech Minerals S.A. emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 02 marca 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii K ( 1:3 )
 • Przyjmowanie zapisów 03 marca 2017r. - 14 marca 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,50  zł
 • Przewidywany termin przydziału akcji 28 marca 2017 r.

 

UNICREDIT S.P.A. emisja akcji z PP.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 lutego 2017 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia trzynastu nowych akcji (5:13 )
 • Notowanie JPP 08 lutego 2017r. - 17 lutego 2017 r.
 • Przyjmowanie zapisów 08 lutego 2017r. - 21 lutego 2017 r.
 • Cena emisyjna 8,09 EUR

 

HETAN TECHNOLOGIES S.A. emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 stycznia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dziewięciu akcji serii D (1:9 )
 • Przyjmowanie zapisów 23 stycznia 2017r. - 01 lutego 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,01  zł
 • Przydział akcji nie później niż 15 lutego 2017 r.

 

POLSCY INWESTORZY S.A emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 16 stycznia 2017 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia osiemnastu akcji serii B (1:18 )
 • Przyjmowanie zapisów 20 stycznia 2017r. - 30 stycznia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,01  zł
 • Przydział akcji nie później niż 13 lutego 2017 r.

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 5 grudnia 2016 roku
 • 1,7225808333333 praw poboru upoważnia do objęcia jednej  akcji serii E (1,72258083333333: 1 )
 • Przyjmowanie zapisów 27 grudnia 2016r. - 13 stycznia 2017 r.
 • Cena emisyjna 0,80  zł
 • Przydział akcji 24 stycznia 2017 r.

 

Open Finance S.A. emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 listopada 2016 roku
 • Termin notowania JPP 05 grudnia 2016 r. – 07 grudnia 2016 r
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,36794017 akcji serii E (1: 0,36794017)
 • Przyjmowanie zapisów 05 grudnia 2016r. - 12 grudnia 2016 r.
 • Cena emisyjna 1,16  zł
 • Przydział akcji 22 grudnia 2016 r.

 

BIOERG S.A. emisja akcji serii F

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 października 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia siedmiu akcji serii F (1:7)
 • Przyjmowanie zapisów 24 października 2016r. - 28 października 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Planowany przydział akcji 11 listopada 2016 r.

 

PYLON S.A. emisja akcji serii H

 • Dzień ustalenia prawa poboru 01 września 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii H (1:1)
 • Notowanie jednostkowych praw poboru 31 października 2016r. – 4 listopada 2016r.
 • Przyjmowanie zapisów 18 października 2016r. - 10 listopada 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,22 zł
 • Planowany przydział akcji 22 listopada 2016 r.

DEVORAN  S.A. emisja akcji serii M.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 28 października 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii M (1:3)
 • Przyjmowanie zapisów 10 listopada 2016r. - 24 listopada 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,30 zł

 

PLATYNOWE INWESTYCJE SA emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 listopada 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia piętnastu akcji serii F (1:15)
 • Przyjmowanie zapisów 10 listopada 2016r. - 25 listopada 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,18 zł
 • Planowany przydział akcji 08 grudnia 2016 r.

EBC Solicitors S.A. emisja akcji serii D

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 maja 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D (1:1)
 • Przyjmowanie zapisów 08 sierpnia 2016r. - 21 października 2016 r.
 • Cena emisyjna 1,00 zł
 • Planowany przydział akcji 02 listopada 2016 r.

Komunikat Aktualizujący Nr 6

 

Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. emisja akcji serii E

 • Dzień ustalenia prawa poboru 21 czerwca 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii E (1:3)
 • Przyjmowanie zapisów 24 sierpnia 2016r. - 07 września 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,40 zł
 • Planowany przydział akcji 30 września 2016 r.

 

Presto S.A.- emisja akcji serii D

 • Dzień ustalenia prawa poboru 14 czerwca 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D (1:1)
 • Przyjmowanie zapisów 25 lipca 2016r. - 09 września 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Planowany przydział akcji 20 września 2016 r.

 

SoftBlu S.A. emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa poboru 1 sierpnia 2016 roku
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii C (2:1)
 • Przyjmowanie zapisów 10 sierpnia 2016r. -  24 sierpnia 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,70 zł
 • Planowany przydział akcji 02 września 2016 r.

 

Europejski Fundusz Energii S.A. emisja akcji serii H

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 sierpnia 2016 roku
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii H (2:1)
 • Przyjmowanie zapisów 18 sierpnia 2016r. - 25 sierpnia 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Planowany przydział akcji 05 września 2016 r.

 

Alior Bank S.A.- emisja akcji serii I

 • Dzień ustalenia prawa poboru 23 maja 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,777778 akcji serii I (1:0,777778)
 • Przyjmowanie zapisów 25 maja 2016r. - 01 czerwca 2016 r.
 • Notowania praw poboru 25 maja 2016 r. - 27 maja 2016 r.
 • Cena emisyjna 38,90 zł
 • Planowany przydział akcji 10 czerwca 2016 r.

 

Macro Games S.A..- emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 marca 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D (1:3)
 • Przyjmowanie zapisów 16 marca 2016r. -30 marca 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,12 zł
 • Planowany przydział akcji 14 kwietnia 2016 r.

 

INVENTI SA .- emisja akcji serii D1 .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 01marca 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia siedemdziesięciu dziewięciu akcji serii D1 (1:79)
 • Przyjmowanie zapisów 14 marca 2016r. -18 marca 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,20 zł
 • Planowany przydział akcji 30 marca 2016 r.

 

Present24 S.A - emisja akcji serii D .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 04 grudnia 2015 roku
 • Dziesieć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D (10:1)
 • Notowania praw poboru 11 marca 2016 r. - 22 marca 2016 r.
 • Przyjmowanie zapisów 21 grudnia 2015r. - 25 marca 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,80 zł
 • Planowany przydział akcji 04 kwietnia 2016 r.

SYMBIO POLSKA S.A.- emisja akcji serii I .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 08 lutego 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii I (1:1)
 • Przyjmowanie zapisów 11 lutego 2016r. - 24 lutego 2016 r.
 • Cena emisyjna 1,60 zł
 • Planowany przydział akcji 08 marca 2016 r.

SEVENET S.A - emisja akcji serii E .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 stycznia 2016 roku
 • Osiem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E (8:1)
 • Przyjmowanie zapisów 02 lutego 2016r. - 08 lutego 2016 r.
 • Cena emisyjna 2,50 zł
 • Planowany przydział akcji 18 lutego 2016 r.

Fly.pl S.A - emisja akcji serii D .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 stycznia 2016 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D (1:1)
 • Przyjmowanie zapisów 25 stycznia 2016r. - 03 lutego 2016 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Przydział akcji nie poźniej niż do 30 lipca 2016 r.

Doradcy 24 S.A. - emisja akcji serii K .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 lipca 2015 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 5:1)
 • Przyjmowanie zapisów 30 listopada 2015r. - 14 grudnia 2015 r.
 • Cena emisyjna 0,01 zł

Zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 20 listopada Spółka podjęła decyzję o anulowaniu uchwały o emisji akcji serii K.

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 29 września 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objecia 0,23993804799601akcji serii D ( 1:0,23993804799601)
 • Notowanie praw poboru : 20 listopada 2015 r. - 30 listopada 2015 r.
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 26 października 2015 r. - 03 grudnia 2015 r.
 • Cena emisyjna 0,62 zł
 • Przydział akcji 14 grudnia 2015 r.

VAKOMTEK S.A. - emisja akcji serii E

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 lipca 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 19 sierpnia 2015 r. - 30 października 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,50 zł
 • Przydział akcji 14 października 2015 r.

EastSideCapital S.A. - emisja akcji

 • Dzień ustalenia prawa poboru 21 sierpnia 2015 roku
 • 3,9999974599326 praw poboru upoważnia do objęcia trzech akcji nowej emisji ( 3,9999974599326:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 14 września 2015 r. - 27 października 2015 r.
 • Cena emisyjna: 1,50 zł
 • Przydział akcji 09 listopada 2015 r.

Centurion Finance S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objecia dziewiętnastu akcji serii D ( 1:19)
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 01 października 2015 r. - 30 października 2015 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Przydział akcji 13 listopada 2015 r.

Letus Capital S.A. - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 05 października 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objecia jednej akcji serii H ( 1:1)
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 19 października 2015 r. - 23 października 2015 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Przydział akcji 3 listopada 2015 r.

EBC SOLICITORS S.A. - emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa poboru 17 lipca 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii C ( 1:3 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 03 sierpnia 2015 r. - 25 września 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,50 zł

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. - emisja akcji serii G .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objecia dziewiętnastu akcji serii G ( 1:19)
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 21 września 2015 r. - 25 września 2015 r.
 • Cena emisyjna 0,10 zł
 • Przydział akcji 06 października 2015 r.

Pamapol S.A. - emisja akcji serii D

 • Dzień ustalenia prawa poboru 02 lutego 2015 roku
 • 6,975610490500140 praw poboru upoważniaj do objęcia jednej akcji serii D ( 6,975610490500140:1 )
 • Notowanie praw poboru : 24 sierpnia 2015 r. - 01 września 2015 r.
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 24 sierpnia 2015 r. - 04 września 2015 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji 16 września 2015 r.

 

GTC S.A. - emisja akcji serii K

 • Dzień ustalenia prawa poboru 10 września 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,3100000020495 akcji serii K ( 1:0,3100000020495 )
 • Notowanie praw poboru : 14 września 2015 r. - 16 września 2015 r.
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 14 września 2015 r. - 21 września 2015 r.
 • Cena emisyjna: 5,47 zł
 • Przydział akcji 30 września 2015 r.

DEVORAN S.A. - emisja akcji serii L

 • Dzień ustalenia prawa poboru 05 września 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dziewięciu akcji serii L ( 1:9 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 07 września 2015 r. - 21 września 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,30 zł
 • Przydział akcji 05 października 2015 r.

PZ Cormay S.A. - emisja akcji serii K .

 • Dzień ustalenia prawa poboru 12 czerwca 2015 roku
 • Jedno praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru : 28 lipca 2015 r. - 11 sierpnia 2015 r.
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 03 sierpnia 2015 r. - 17 sierpnia 2015 r.
 • Cena emisyjna: 1,50 zł
 • Przydział akcji 31 sierpnia 2015 r.

G-Energy S.A. - emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa poboru 03 czerwca 2015 roku
 • Jedno praw poboru upoważniaja do objęcia dwóch akcji serii C ( 1:2 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 09 czerwca 2015 r. - 24 czerwca 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji 16 czerwca 2015 r.

Boruta-Zachem S.A. - emisja akcji serii B

 • Dzień ustalenia prawa poboru 22 kwietnia 2015 roku
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii B ( 3:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 23 kwietnia 2015 r. - 30 kwietnia 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł
 • Przydział akcji 12 maja 2015 r.

Auto-Spa S.A. - emisja akcji serii O

 • Dzień ustalenia prawa poboru 16 stycznia 2015 roku
 • Sześć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii O ( 6:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 23 stycznia 2015 r. - 09 lutego 2015 r.
 • Cena emisyjna: 2,00 zł
 • Przydział akcji 18 lutego 2015 r.

IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - emisja akcji serii G

 • Dzień ustalenia prawa poboru 22 stycznia 2015 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii g ( 1:3 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 12 lutego 2015 r. - 26 lutego 2015 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji 12 marca 2015 r.

Browar Gontyniec S.A. - emisja akcji serii D1

 • Dzień ustalenia prawa poboru 13 października 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D1 ( 1:3 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 15 grudnia 2014 r. - 05 stycznia 2015 r.
 • Notowanie praw poboru : 15 grudnia 2014 r. - 29 grudnia 2014 r.
 • Cena emisyjna: 2,20 zł
 • Przydział akcj 20 stycznia 2015 r.

PLAZA CENTERS N.V. - emisja akcji

 • Dzień ustalenia prawa poboru 25 listopada 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,95 akcji (1 : 0,95)
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy: 01 grudnia 2014 r. - 12 grudnia 2014 r.
 • Notowanie praw poboru : 01 grudnia 2014 r. - 10 grudnia 2014 r.
 • Cena emisyjna: (0,0675 EUR) 0,30 zł

LOTOS - emisja akcji D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 18 listopada 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0.42348 akcji serii D ( 1: 0.42348 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 20 listopada 2014 r. - 28 listopada 2014 r.
 • Notowanie praw poboru : 20 listopada 2014 r. - 25 listopada 2014 r.
 • Cena emisyjna: 18,10 zł
 • Przydział akcji 09 grudnia 2014 r.

Browar Gontyniec S.A. - emisja akcji serii D1

 • Dzień ustalenia prawa poboru 13 października 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D1 ( 1:3 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy : 04 listopada 2014 r. - 14 listopada 2014 r.
 • Cena emisyjna: 2,20 zł

VENO SA- emisja akcji serii L.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 czerwca 2014 roku
 • Siedem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii L (7:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy : 17 października 2014 r. - 31 pażdziernika 2014 r.
 • Cena emisyjna: 1,55 zł
 • Przydział akcji 12 listopada 2014r

 

ASSETUS SA- emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 13 sierpnia 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy : 08 października 2014 r. - 22 pażdziernika 2014 r.
 • Przyjmowanie zapisów termin dodatkowy : 29 października 2014 r. - 03 listopada 2014 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji 3 listopada 2014r

NEW WORLD RESOURCES PLC - emisja akcji z PP.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 08 września 2014 roku
 • jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jedne akcji serii nowej emisji ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru 11 września 2014r. - 23 września 2014r.
 • Przyjmowanie zapisów: 10 września 2014 r. - 24 września 2014 r.
 • Cena emisyjna: 0,11 zł

 

JW CONSTRUCTION S.A. . - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 04 czerwca 2014 roku
 • Cztery prawa poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii C ( 4:3 )
 • Notowanie praw poboru 18 lipca 2014r. - 28 lipca 2014r.
 • Przyjmowanie zapisów: 18 lipca 2014 r. - 31 lipca 2014 r.
 • Cena emisyjna: 3,15 zł
 • Przydział akcji : 14 sierpnia 2014 r

 

PYLON S.A. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 30 maja 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 16 czerwca 2014 r. - 30 czerwca 2014 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł

STOPKLATKA S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 maja 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 1,87 akcji serii D ( 1:1,87 )
 • Przyjmowanie zapisów: 03 czerwca 2014 r. - 13 czerwca 2014 r.
 • Cena emisyjna: 2,30 zł
 • Przydział akcji : 27 czerwca 2014 r.

MR HAMBURGER S.A. . - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 05 kwietnia 2014 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 10:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 28 maja 2014 r. - 04 czerwca 2014 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji : 13 czerwca 2014 r.

ASSETUS S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 lutego2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważniaja do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 12 marca 2014 r. - 02 kwietnia 2014 r.
 • Cena emisyjna: 0,50 zł
 • Przydział akcji : 14 kwietnia 2014 r.

 

CSY S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 07 listopada 2013 roku
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii C ( 2:1 )
 • Notowaie praw poboru 02 grudnia 2013 r. - 17 grudnia 2013 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 02 grudnia 2013 r. - 10 lutego 2014 r.
 • Cena emisyjna: 1 zł
 • Przydział akcji : 10 lutego 2014 r.

 

Planet Soft S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 20 grudnia 2013 roku
 • Jedno prawo poboru upoważniają do objęcia dwóch akcji serii C ( 1:2 )
 • Przyjmowanie zapisów: 17 stycznia 2014 r. - 31 stycznia 2014 r.
 • Cena emisyjna: 0,51 zł
 • Przydział akcji : 1 lutego 2014 r.

POLNORD S.A. - emisja akcji serii R.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 25 listopada 2013 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,2731 akcji serii R ( 1:0,2731 )
 • Notowaie praw poboru 26 listopada 2013 r. - 03 grudnia 2013 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 26 listopada 2013 r. - 06 grudnia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 7,15 zł
 • Przydział akcji : 20 grudnia 2013 r.

BBI Zeneris S.A. - emisja akcji serii A1.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 6 września 2013 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii A1 ( 2:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 11 września 2013 r. - 23 września 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 02 października 2013 r.

D&D S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 06 maja 2013 roku
 • Jedeno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1:2 )
 • Przyjmowanie zapisów: 30 lipca 2013 r. - 19 sierpnia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 02 września 2013 r.

DE MOLEN S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 kwietnia 2013 r.
 • Jedno  prawo poboru upoważniaja do objęcia jednej akcji serii D ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru 18 lipca 2013r. - 14 sierpnia 2013r.
 • Przyjmowanie zapisów: 15 lipca 2013 r. - 04 września 2013 r.
 • Cena emisyjna: 1,28 zł
 • Przydział akcji : 13 września 2013 r.

INVENTI S.A. - emisja akcji serii M.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 lipca 2013 r.
 • Jedno prawo poboru upoważniaja do objęcia jednej akcji serii M ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 19 sierpnia 2013 r. - 04 września 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 19 września 2013 r.

 

PHARMENA S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 8 stycznia 2013 r.
 • Ctery prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii D ( 4:1 )
 • Notowanie praw poboru 05 czerwcs 2013 r. - 14 czerwca 2013 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 05 czerwca 2013 r. - 19 czerwca 2013 r.
 • Cena emisyjna: 7,50 zł
 • Przydział akcji : 08 lipca 2013 r.

D&D S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 06 maja 2013 roku
 • Jedeno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1:2 )
 • Przyjmowanie zapisów: 10 czerwca 2013 r. - 14 czerwca 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł

Komunikat o zmiane terminu zapisów

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 29 maja 2013 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 12 czerwca 2013 r. - 03 lipca 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,70 zł
 • Przydział akcji 12 lipca 2013 r.

DANKS ECDP SA zawieszenie rozpoczęcia zapisów na akcje serii C

 

DOM MAKLERSKI WDM S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 31 stycznia 2013 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru 24 kwietnia 2013 r. - 02 maja 2013 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 24 kwietnia 2013 r. - 08 maja 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł
 • Przydział akcji : 22 maja 2013 r.

BBI ZENERIS NFI S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 18 kwietnia 2013 roku
 • Dwadzieścia jeden praw poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 21:2 )
 • Notowanie praw poboru 12 kwietnia 2013 r. - 02 maja 2013 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 19 kwietnia 2013 r. - 08 maja 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,17 zł
 • Przydział akcji 17 maja 2013 r.

 

VENO S.A. - emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 marca 2013 r.
 • Cztery prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii K ( 4:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 10 kwietnia 2013 r. - 06 maja 2013 r.
 • Cena emisyjna: 1,55 zł
 • Przydział akcji : 15 maja 2013 r.

STERGAMES S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 22 kwietnia 2013 r.
 • Jedno prawo poboru upoważniaja do objęcia jednej akcji serii D ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 06 maja 2013 r. - 14 maja 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł

STERGAMES SA odwołanie harmonogramu realizacji prawa poboru akcji serii D

 

Impera Capital S.A. - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 20 marca 2013 r.
 • Jedno praw poboru upoważniają do objęcia 0,0972748812 akcji serii H ( 1:0,0972748812 )
 • Notowanie praw poboru 22 marca 2013r. - 27 marca 2013r
 • Przyjmowanie zapisów: 27 marca 2013 r. - 03 kwietnia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,45 zł.

ABONENT S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 21 listopada 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia pięciu akcji serii E ( 1:5 )
 • Przyjmowanie zapisów: 26 listopada 2012 r. - 25 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,50 zł
 • Przydział akcji : 05 lutego 2013 r.

ELKOP ENERGY S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 22 stycznia 2013 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia sześciu akcji serii C ( 1:6 )
 • Przyjmowanie zapisów: 04 lutego 2013 r. - 25 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 11 marca 2013 r.

INDEXMEDICA S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 stycznia 2013 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 28 stycznia 2013 r. - 15 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 1,38 zł
 • Przydział akcji : 27 lutego 2013 r.

K&K HERBAL POLAND S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 31 stycznia 2013 r.
 • Trzy prawa poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii D ( 3:2 )
 • Przyjmowanie zapisów: 01 lutego 2013 r. - 22 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0.39 zł
 • Przydział akcji : 08 marca 2013 r.

MACRO GAMES S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 25 stycznia 2013 r.
 • Notowanie praw poboru 28 stycznia 2013r. - 5 lutego 2013r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii C ( 2:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 28 stycznia 2013 r. - 08 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł
 • Przydział akcji : 05 marca 2013 r.

MEX POLSAKA S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 23 stycznia 2013 r.
 • Trzydzieści dwa prawa poboru upoważniają do objęcia trzech akcji serii E ( 32:3 )
 • Notowanie praw poboru 25 stycznia 2013r. - 5 lutego 2013r
 • Przyjmowanie zapisów: 04 lutego 2013 r. - 08 lutego 2013 r.
 • Cena emisyjna: 2,00 zł
 • Przydział akcji : 19 lutego 2013 r.

LEŚNE RUNO S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 listopada 2012 r.
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E (5:1)
 • Przyjmowanie zapisów: 23 stycznia 2013 r. - 31 stycznia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji : 11 lutego 2013 r.

ASTORIA CAPITAL S.A. - emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 17 grudnia 2012 r.
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii J ( 10:3 )
 • Przyjmowanie zapisów: 19 grudnia 2012 r. - 11 stycznia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,11 zł
 • Przydział akcji : 25 stycznia 2013 r.

VENO S.A. - emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 23 listopada 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 28 listopada 2012 r. - 17 stycznia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 1,55 zł
 • Przydział akcji : 22 stycznia 2013 r.

Emisja nie doszła do skutku  KOMUNIKAT

 

GOLDWYN CAPITAL S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 listopada 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzydziestu akcji serii E ( 1:30 )
 • Przyjmowanie zapisów: 19 listopada 2012 r. - 06 stycznia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 15 stycznia 2013 r.

KCSP S.A. - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 listopada 2012 r.
 • 2,8 praw poboru upoważnia do objęcia jednejakcji serii F ( 2,8:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 22 listopada 2012 r. - 13 grudnia 2013 r.
 • Cena emisyjna: 0,60 zł
 • Przydział akcji : 15 stycznia 2013r

Emisja nie doszłą do skutku KOMUNIKAT

 

ROVESE S.A. - emisja akcji serii I.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 23 listopada 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii I ( 1:2 ),
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru : 26 listopada - 30 listopada 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 26 listopada 2012 r. - 05 grudnia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1,07 zł
 • Przydział akcji : 17 grudnia 2012 r.

URSUS S.A. - emisja akcji serii N

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 listopada 2012 r.
 • Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 4 000 000 akcji.
 • Jedno prawo uprawnia do zapisu na 0,18034265103697 akcji serii N.
 • Przyjmowanie zapisów: 22 - 28 listopada 2012 r.
 • Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW: 19-23 listopada 2012 r.
 • Cena emisyjna wynosi 2 zł.
 • Przydział akcji : 7 grudnia 2012r.

Prospekt emisyjny znajduje się TUTAJ.

Komunikat w sprawie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji.

Aneks nr 1

ASSETUS S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 września 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dziesięciu akcji serii G ( 1:10 )
 • Przyjmowanie zapisów: 12 października 2012 r. - 05 listopada 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,40 zł
 • Przydział akcji : 19 listopada 2012r.

CERABUD S.A. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 07 września 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dziesięciu akcji serii G ( 1:10 )
 • Przyjmowanie zapisów: 10 września 2012 r. - 21 września 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji : 17 października 2012r.

PHARMENA S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 06 września 2012 r.
 • Osiem praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 8:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 10 września 2012 r. - 26 września 2012 r.
 • Cena emisyjna: 6,50 zł
 • Przydział akcji : 28 września 2012r.

GETIN NOBLE BANK S.A. - emisja akcji serii J I K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 07 września 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,08367699 serii J ( 1:0,08367699 )
 • Notowane praw poboru serii j i K 10 września - 14 września 2012r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,025103097 akcji serii K ( 1:0,025103097 )
 • Przyjmowanie zapisów: 11 września 2012 r. - 19 wrzesień 2012 r.
 • Cena emisyjna akcji serii J : 1,00 zł
 • Cena emisyjna akcji serii K : 1,60 zł
 • Przydział akcji serii K : 28 września 2012r.
 • Przydział akcji serii J : 08 października2012r.

WEEDO SA. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 sierpnia 2012 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 03 września 2012 r. - 17 września 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,25 zł
 • Przydział akcji : 02 października 2012r.

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 13 lipca 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 15 sierpnia 2012 r. - 15 wrzesień 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1,20 zł
 • Przydział akcji : 29 września 2012r.

LUXIMA S.A. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 20 lipca 2012 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii G ( 2:1 )
 • Przyjmowanie zapisów: 01 sierpnia 2012 r. - 14 wrzesień 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 26 września 2012r.

PARTEX S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 12 lipca 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru: 29 sierpnia 2012r. - 11 wzreśnia 2012r.
 • Przyjmowanie zapisów: 16 lipca 2012 r. - 05 października 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji : 16 października 2012r.

VISTULA GROUP S.A. - emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 05 lipca 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,19999999103 akcji serii K (1:0,19999999103 )
 • Notowanie praw poboru 17 lipca 2012 r.- 26 lipca 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 17 lipca 2012 r. - 31 lipca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,80 zł
 • Przydział akcji : 09 sierpnia 2012r.

TECHNICOLOR SA. - notowana na giełdzie Euronext Paris

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 17 lipca 2012 r.
 • Dwadzieścia dwa prawa poboru upoważniają do objęcia pięciu akcji nowej emisji  (5:22)
 • Przyjmowanie zapisów: 18 lipca 2012 r. - 02 sierpnia 2012 r.
 • Cena emisyjna 1.56 EUR

GINO ROSSI S.A. - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 02 lipca 2012 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii H ( 2:1 )
 • Notowanie praw poboru 03 lipca 2012 r.- 10 lipca 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 03 lipca 2012 r. - 13 lipca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1,00 zł
 • Przydział akcji : 24 lipca 2012r.

RAJDY 4X4 S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 14 czerwca 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D ( 1:3 ),
 • Notowanie praw poboru 05 czerwca 2012 r.- 11 czerwca 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 18 czerwca 2012 r. - 09 lipca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1 zł

ATLANTIS ENERGY SA. - emisja akcji serii B.

 • Proponowanym dniem poboru jest 28 czerwca 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii B ( 1:1 ),
 • Cena emisyjna: 0,05 zł 
 • Wstrzymanie emisji akcji serii B

GTC S.A. - emisja akcji serii I.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 04 czerwca 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,4558446324682 akcji serii I ( 1:04558446324682 ),
 • Notowanie praw poboru 05 czerwca 2012 r.- 11 czerwca 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 05 czerwca 2012 r. - 15 czerwca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 4,45 zł
 • Przydział akcji: do 25 czerwca 2012 r.

PSW CAPITAL S.A. - emisja akcji serii Ł.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 27 lutego 2012 r.
 • 4,0420 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii Ł ( 4,0420:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 12 marca 2012 r. - 20 czerwca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,80 zł
 • Przydział akcji: 02 lipca 2012 r

EUROIMPLANT S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dniem poboru jest 23 kwietnia 2011 roku
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii E ( 2:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 4 - 15 czerwca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,12 zł

BARLINEK S.A. - emisja akcji serii M.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 kwietnia 2012 r.
 • Cztery prawa poboru upoważniają do objęcia trzech akcji serii M ( 4:3 ),
 • Notowanie praw poboru 02 maja 2012 r.- 09 maja 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 02 maja 2012 r. - 14 maja 2012 r.
 • Cena emisyjna: 1 zł
 • Przydział akcji: 24 maja 2012 r.

SIMPLE S.A. - emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 20 lutego 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii J (1:1 ),
 • Notowanie praw poboru 27 kwietnia 2012 r.- 11 maja 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 10 maja 2012 r. - 16 maja 2012 r.
 • Cena emisyjna: 2.00 zł
 • Przydział akcji:  25 maja 2012

E-ENERGO SA - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 01 lutego 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii Ł ( 1:1 ),
 • Notowanie praw poboru 07 maja 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 10 lutego 2012 r. - 10 maja 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,04 zł
 • Przydział akcji: 21 maja 2012 r.

STARK DEVELOPMENT S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 02 kwietnia 2012 r.
 • Jedenaście praw poboru upoważnia do objęcia czterdziestu jeden akcji serii E ( 11:41 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 11 kwietnia 2012 r. - 25 kwietnia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,01 zł
 • Przydział akcji: do 11 maja 2012 r

HMSG SA - emisja akcji serii M.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 16 stycznia 2012 r.
 • 4,3075 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii M ( 4,3075:1 ),
 • Notowanie praw poboru 02 kwitnia 2012 r.- 05 kwietnia 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 12 marca 2012 r. - 12 kwietnia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,05 zł
 • Przydział akcji: 23 kwietnia 2012 r.

BOMI S.A. - emisja akcji P.

 • Proponowanym dniem poboru jest 27 lutego 2012 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,222830063 akcji serii P ( 1:0,222830063 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 12 marca 2012 r. - 03 kwietnia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,92 zł
 • Przydział akcji: 17 kwietnia 2012 r.

NEMEX S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 lutego 2012 roku
 • Stosunek prawa poboru do akcji serii D ( 1,5788:1)
 • Przyjmowanie zapisów: 27 lutego 2012 r. - 19 marca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: do 28 marca 2012 r.

D&D S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 06 lutego 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1:1 ),
 • Notowanie praw poboru 07 marca 2012 r.- 13 marca 2012 r
 • Przyjmowanie zapisów: 28 lutego 2012 r. - 16 marca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,50 zł
 • Przydział akcji: 21 marca 2012 r.

NFI MIDAS SA - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 15 lutego 2012 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii D ( 1:4 ),
 • Notowanie praw poboru 20 lutego 2012 r.- 27 lutego 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 20 lutego 2012 r. - 1 marca 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,70 zł
 • Przydział akcji: 19 marca 2012 r.

ProxyAd S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 stycznia 2012 roku
 • Stosunek prawa poboru do akcji serii C ( 1:2,008106501913446 )
 • Przyjmowanie zapisów: 01 lutego 2012 r. - 29 lutego 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 09 marca 2012 r.

Wealth Bay SA. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  27 stycznia 2012 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D ( 1:3 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 30 stycznia 2012 r. - 20 lutego 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł
 • Przydział akcji: 08 marca 2012 r.

UNICREDIT S.P.A. - emisja akcji zwykłych imiennych bez określonej wartości nominalnej.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  11 stycznia 2012 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji nowej emisji ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 12 stycznia 2012 r. - 27 stycznia 2012 r. ( brak zapisów w terminie dodatkowym )
 • Cena emisyjna: 1,943 EUR  ( 9,3 zł  ewentualne nadwyżki kursowe będą automatycznie zwracane Klientom )

DI BRE zwraca uwagę, że w przypadku niedojścia emisji do skutku zwroty środków blokowanych na zapis będą podlegały dwóm przewalutowaniom (w momencie złożenia zapisu oraz po niedojściu emisji do skutku) po kursie BRE Banku z danego dnia. W związku z tymi operacjami Klient może ponieść straty wynikające z różnic kursowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem działu operacyjnego KDPW inwestor wykonując PP Unicredit zapisuje się na „akcje zwykłe imienne bez określonej wartości nominalnej”. DI BRE nie posiada żadnych informacji, kiedy i czy emitent podejmie działania mające na celu zamianę tych akcji imiennych na akcje na okaziciela i dopuszczenia ich do obrotu na GPW. Klienci powinni się liczyć z tym, że przynajmniej początkowo nie będą one przedmiotem obrotu na GPW.

MW TENIS SA. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  22 listopada 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii G ( 1:2 ),
 • Notowanie praw poboru 19 stycznia 2012 r. - 23 stycznia 2012 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 14 grudnia 2011 r. - 26 stycznia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 09 llutego 2012 r.

Caspar AM SA. - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  08 listopada 2011 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii H ( 10:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 03 stycznia 2012 r. - 24 stycznia 2012 r.
 • Cena emisyjna: 39 zł
 • Przydział akcji: 31 stycznia 2012 r.
 • Zapisy przyjmowane są wyłącznie w spółce

TRION S.A. - emisja akcji serii U.

 • Dniem poboru jest 16 listopada 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii U ( 1:1 ),
 • Cena emisyjna: 0,20 zł
 • Odwołanie oferty

LUXIMA S.A. - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  07 grudnia 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii F ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 20 grudnia 2011r. - 05 stycznia 2012r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 17 stycznia 2012r

POVER PRICE S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  09 grudnia 2011 roku
 • 1,6 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1,6:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 12 grudnia 2011r. - 16 stycznia 2012r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 08 luty 2012r

Blirt SA - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 15 grudnia 2011 r.
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii D ( 3:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 02 stycznia 2011r. - 13 stycznia 2012 r
 • Cena emisyjna: 4,00 zł

Forever Entertainment SA - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 14 grudnia 2011 r.
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii F ( 5:3 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 15 grudnia 2011r. - 13 stycznia 2012 r
 • Cena emisyjna: 0,40 zł
 • Przydział akcji: 24 stycznia 2012r.

POSITIVE ADVISORY SA. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru  15 grudnia 2011 roku
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii G ( 3:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 16 grudnia 2011r. - 23 grudnia 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,90 zł
 • Przydział akcji: 05 stycznia 2012r

Venture Capital  Poland SA. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 11 października 2011 roku
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii E ( 3:1 ),
 • Notowanie praw poboru: 20 grudnia - 23 grudnia 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 01 grudnia 2011r. - 29 grudnia 2011r.
 • Cena emisyjna: 3,50 zł
 • Przydział akcji: 12 stycznia 2012r

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 04 maja 2011 r.
 • Sześć praw poboru ma upoważniać do objęcia jednej akcji serii G ( 6:1 ),
 • Notowanie praw poboru: 05 grudnia - 16 grudnia 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 07 grudnia - 21 grudnia 2011 r ( poprzednio: 13 stycznia - 24 stycznia 2012r. )
 • Cena emisyjna: 7,86  zł
 • Przydział akcji: 03 stycznia 2012r

Inwestycje.pl S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 08 sierpnia 2011 roku
 • 3,931544 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 3,931544:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 21 listopada - 09 grudnia2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 1,00 zł
 • Odstąpienie od emisji akcji serii D

Fon Ecology  SA. - emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 25 listopada 2011 r.
 • Jedno prawo poboru  upoważnia do objęcia  108 akcji serii B ( 1:108 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 30 listopada - 09 grudnia 2011 r
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 23 grudnia 2011r.

Cersanit SA ( Rovese S.A. ) - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 28 listopada 2011 r.
 • Cztery prawa poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii H ( 4:1 ),
 • Notowanie praw poboru: 29 listopada - 06 grudnia 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 29 listopada - 09 grudnia 2011r.
 • Cena emisyjna: 3,50 zł
 • Przydział akcji: do 20 grudnia 2011r.

NICOLAS GAMES SA. - emisja akcji serii L.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 26 października 2011 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii L ( 5:1 ),
 • Notowanie praw poboru: 28 października - 07 listopada 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 07 listopada - 18 listopada 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,15 zł 
 • Przydział akcji: 02 grudnia 2011r.

VENO S.A. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 19 sierpnia 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 1:1 )
 • Notowanie praw poboru: 28 października - 08 listopada 2011r
 • Przyjmowanie zapisów: 01 września - 14 listopada 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,03 zł
 • Przydział akcji: do 23 listopada 2011r.

Super Premium Cars SA - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 16 września 2011 roku
 • 4,767 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 4,767 :1 ),
 • Notowanie praw poboru: 28 października - 07 listopada 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 18 października - 10 listopada 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,25 zł
 • Przydział akcji: nie później niż 23 listopada 2011r.

CP Energia SA. - emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 05 sierpnia 2011 r.
 • 1,40026992 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 1,40026992:1 ),
 • Planowany okres notowania praw poboru: 28 października - 07 listopada 2011r
 • Przyjmowanie zapisów: 28 października - 10 listopada 2011r.
 • Cena emisyjna: 1.00 zł
 • Przydział akcji: 25 listopada 2011r.

Emmerson SA. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 września 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii D ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 07 października - 21 października 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,75 zł
 • Przydział akcji: 03 listopada 2011r.

IN POINT S.A. - emisja akcji serii G.

 • Dniem poboru jest 10 sierpnia 2011 roku
 • Trzy praw poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii G ( 3:1 ),
 • Notowania praw poboru: 30 września - 19 października 2011r
 • Przyjmowanie zapisów: 03 października - 24 października 2011r.
 • Cena emisyjna nie niższa : 1,00 zł
 • Przydział akcji: 09 listopada 2011r

ProxyAd S.A. - emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 15 sierpnia 2011 roku
 • Dziesięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii B ( 10:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 17 sierpnia - 20 października 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 2,25 zł
 • Przydział akcji: do 02 listopada 2011r.

ALUMAST S.A.- emisja akcji serii K

 • Dzień ustalenia prawa poboru 6 września 2011 roku.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,75 akcji serii K ( 1:0,75 ).
 • Notowania praw poboru: 30 września - 04 października 2011r
 • Przyjmowanie zapisów: 19 września - 7 października 2011r.
 • Cena emisyjna: 1 zł.
 • Przydział akcji: 19 październik 2011r.

CP Energia S.A. - emisja akcji serii K.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 05 sierpnia 2011 r.
 • 1,40027 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii K ( 140026992:100000000 ),
 • Przyjmowanie zapisów: Spółka poinformuje o nowych terminach zapisów (poprzednio 10 października - 14 października 2011r.)
 • Cena emisyjna: 1,00 zł

FRESH24 S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 29 lipca 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii C ( 1:3 ),
 • Notowanie praw poboru 13 września 27 września 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 01 sierpnia - 30 września 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 0,10 zł
 • Przydział akcji: 11 października 2011r.

Mobile Partner S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 17 sierpnia 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 18 sierpnia - 29 września 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 0,10 zł

PBS Finanse SA. - emisja akcji serii G.

 • Dniem poboru jest 12 sierpnia 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 1:1 ),
 • Notowania praw poboru: 21 września - 29 września 2011r
 • Przyjmowanie zapisów: 21 września - 04 października 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,32 zł
 • Przydział akcji: 13 października 2011r.

EUROSNACK S.A. - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 06 maja 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii F ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 29 sierpnia - 19 września 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 0,30 zł
 • Przydział akcji: 03 października 2011r.

Stopklatka SA - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 31 lipca 2011 roku
 • Cztery praw poboru upoważniają do objęcia jadnej akcji serii C ( 4:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 16 sierpnia - 29 sierpnia 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 3,42 zł

Wealth Bay S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 29 lipca 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii C ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 01 sierpnia - 23 sierpnia 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 0,20 zł
 • Przydział akcji: do 06 września 2011r.

InwazjaPC S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 06 lipca 2011 roku
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii E ( 5:2 ),
 • Notowanie praw poboru 11 lipca - 28 lipca 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 15 lipca - 02 sierpnia 2011r.
 • Cena emisyjna: nie wyższa niż 0,31 zł
 • Przydział akcji: do 29 sierpnia 2011r.

e-Kiosk S.A. - emisja akcji serii I.

 • Cztery prawa poboru upoważnią do objęcia jednej akcji serii I ( 4:1 ),
 • Dniem poboru jest 03 czerwca 2011 roku,
 • Notowanie praw poboru 5 lipca - 13 lipca 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 06 czerwca - 18 lipca 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 27 lipca 2011 r..

Zakłady Azotowe Tarnów S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru 08 lipca 2011 roku.
 • Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,64 akcji oferowanej (1:0,64)
 • Notowanie praw poboru 11 lipca - 18 lipca 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 11 lipca - 21 lipca 2011r.
 • Cena emisyjna: 24,10 zł
 • Przydział akcji: 01 sierpnia 2011r.
 • Notowanie PDA nie później niż do 16 sierpnia

Boryszew SA. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 15 kwietnia 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 1:1 ),
 • Notowanie praw poboru 16 czerwca - 28 czerwca 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 16 czerwca - 01 lipca 2011r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: do 12 lipca.

Sfinks SA. - emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 26 maja 2011 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii J ( 1:1 ),
 • Notowanie praw poboru 27 maja - 06 czerwca 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 30 maja - 09 czerwca 2011r.
 • Cena emisyjna: 5,65 zł
 • Przydział akcji: do 20 czerwca 2011 r.

URLOPY.PL SA.. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 10 maja 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia sześciu akcji serii C ( 1:6 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 11 maja - 02 czerwca 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: do 27 lipca 2011 r

MIDAS S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 28 marca 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii C ( 1:4 ),
 • Notowanie praw poboru 10 maja - 17 maja 2011r.
 • Przyjmowanie zapisów: 10 maja - 20 maja 2011r.
 • Cena emisyjna: 1,24 zł
 • Przydział akcji: do 31 maja 2011 r.

URLOPY.PL SA. - emisja akcji serii B.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 04 maja 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzydziestu pięciu akcji serii B ( 1:35 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 11 maja - 18 maja 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,01 zł
 • Przydział akcji: do 27 lipca 2011 r.

MCI MANAGEMENT S.A. - Emisja odwołana

 • Akcje serii I: dzień ustalenia prawa poboru: 18 listopada 2008r.
 • Na każde 12 akcji przypadać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej akcji serii I.
 • Akcje serii N: dzień ustalenia prawa poboru: 19 listopada 2008r.
 • Na każde 20 akcji przypadać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej akcji serii N.

Forever Entertainment S.A.. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 05 kwietnia 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia siedmiu akcji serii E ( 1:7 ),
 • Notowania praw poboru: 06 kwietnia - 11 kwietnia 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 06 kwietnia - 15 kwietnia 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,40 zł
 • Przydział akcji: 29 kwietna 2011 r.

Getin Holding S.A. - emisja akcji serii O.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 21 marca 2011 r.
 • 39,6547399444444 praw poboru upoważniaja do objęcia jednej akcji serii O ( 39,6547399444444 :1 ),
 • Planowany termin notowania praw poboru: 23 marca - 24 marca 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 23 marca - 29 marca 2011 r.
 • Cena emisyjna: 9,25 zł
 • Przydział akcji oferowanych : 7 kwietnia

Atlantis Energy S.A - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 marca 2011 r.
 • Dwa prawa poboru upoważnią do objęcia dziewięciu akcji serii E ( 2:9 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 22 marca - 30 marca 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,01 zł
 • Przydział akcji: 17 kwietna 2011 r.

R&C UNION S.A - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 lutego 2011 r.
 • 1,31005225 praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 1,31005225:1 ),
 • Notowanie praw poboru 25 lutego - 07 marca 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 25 lutego - 11 marca 2011 r.
 • Cena emisyjna: 1 zł
 • Przydział akcji: 24 marca 2011 r.
HMSG S.A. - emisja akcji serii L.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 listopada 2010 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii L ( 2 :1 ),
 • Notowanie praw poboru: 15 lutego - 01 marca 2011 r 
 • Przyjmowanie zapisów: 14 lutego - 07 marca 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,15 zł
E-Energo S.A - emisja akcji serii D.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 20 grudnia 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii D ( 1:2 ),
 • Notowanie praw poboru 25 stycznia - 22 lutego 2011 r. 
 • Przyjmowanie zapisów: 10 stycznia - 28 lutego 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
Novainvest S.A.. - emisja akcji serii E.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 27 października 2010 r.
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 5:1 ),
 • Notowanie praw poboru: 15 - 22 lutego 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 9 lutego 2011 - 28 lutego 2011 r.
 • Cena emisyjna: 1,25 zł
 • Przydział akcji: 11 marca 2011 r.
BIO-MED INVESTORS S.A. - emisja akcji serii H.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 14 stycznia 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów: 14 lutego - 25 lutego 2011 r.
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii H ( 5:4 ),
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 10 marca 2011 r.
Ciech S.A.. - emisja akcji serii D.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 02 lutego 2011 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,8214 akcji serii D ( 1: 0,8214 ),
 • Notowanie praw poboru: 3-11 lutego 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 03 lutego - 16 lutego 2011 r.
 • Cena emisyjna: 19,20 zł
 • Przydział akcji: 25 lutego 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów na akcje na które nie złożono zapisów w wykonaniu Prawa Poboru lub w Zapisach Dodatkowych : 28 lutego - 2 marca 2011r.
 • Pierwsze notowanie PDA nie później niż 10 marca 2011r.
Gastel Żurawie S.A. - emisja akcji serii H.
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 20 grudnia 2010 r.
 • Notowanie praw poboru: 25 stycznia - 11 lutego 2011 r
 • Przyjmowanie zapisów: 24 stycznia - 16 lutego 2011 r.
 • Przyjmowanie zapisów na akcje nie objete w ramach wykonania prawa poboru 25 lutego - 28 lutego 2011r.
 • Cena emisyjna: Publikacja informacji o cenie emisyjnej i parytecie Prawa Poboru
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii H ( 1:1 ),
 • Cena emisyjna: 0,40 zł
 • Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru : 25 lutego 2011 r.
 • Przydział Akcji Serii H nie objetych w ramach wykonania prawa poboru
Zakłady Lniarskie "Orzeł" SA - emisja akcji serii I
 • Dzień ustalenia prawa poboru: 29 stycznia 2010 r.
 • Trzynaście praw poboru upoważnia do objęcia czterech akcji serii I (13:4),
 • Cena emisyjna: 3,40 zł.

Ice Cafe S.A.. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 17 grudnia 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 20 grudnia - 04 stycznia 2011 r.
 • Cena emisyjna: 0,05 zł
 • Przydział akcji: 14 stycznia 2011 r.

Boryszew S.A.. - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 08 października 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch akcji serii F ( 1:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 18 listopada - 29 listopada 2010 r.
 • Notowanie praw poboru : 15 - 24 listopada 2010 r.
 • Cena emisyjna: 0,10 zł
 • Przydział akcji: 8 grudnia 2010 r.

FON Ecology SA. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 14 października 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 2 listopada - 12 listopada 2010 r.
 • Cena emisyjna: 0,1 zł
 • Przydział akcji: 23 listopada 2010 r. 

AD.DRĄGOWSKI SA. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 15 września 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia dwóch i pół akcji serii E ( 1:2,5),
 • Przyjmowanie zapisów: 25 października - 5 listopada 2010 r.
 • Notowanie praw poboru: 14 października - 2 listopada 2010 r.,
 • Cena emisyjna: 1,5 zł 

Sobet SA. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 października 2010 r.
 • Cztery prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii D ( 4:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 22 października - 2 listopada 2010 r.
 • Cena emisyjna: 1 zł
 • Przydział akcji: 16 listopada 2010 r.

ASSECO Poland SA . - emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 października 2010 r.
 • 14,2762 praw poboru upoważnia do objęcia 1 akcji serii J ( 14,2762:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów: 22 października - 2 listopada 2010r
 • Cena emisyjna: 50 zł

BIO INVENTIONS SA - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 11 października 2010 r.
 • Dwa prawa poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 2:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 18 - 29 października 2010 r.
 • Cena emisyjna: 0,20 zł.
 • Przydział akcji: 12 listopada 2010 r. 

ORZEŁ S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 10 września 2010 r.
 • Sześć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii D ( 6:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 07 - 14 października 2010r
 • Cena emisyjna: 2,30 zł.
 • Przydział akcji: 25 października 2010 R.

ATLANTIS ENERGY SA - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 września 2010 r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii D ( 1:3 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 04 - 11 października 2010r
 • Cena emisyjna: 0,01 zł.
 • Przydział akcji: 29 października 2010 r.

IBIZA ICE CAFE S.A. - emisja akcji serii C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 sierpnia 2010 r.
 • Jeno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii C ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 8 - 22 września 2010r
 • Cena emisyjna: 0,15 zł.
 • Przydział akcji: 5 października 2010 r.

Cersanit SA. - emisja akcji serii G.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 09 września 2010 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii G ( 2:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 10 - 14 września 2010 r.
 • Przyjmowanie zapisów : 13 - 17 września 2010r
 • Cena emisyjna: 2,1 zł
 • Przydział akcji: 28 września 2010 r.

DENT-A-MEDICAL SA. - emisja akcji serii E.

Victoria Asset Operation Centre S.A. - emisja akcji serii N

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 lipca 2010 r.
 • Dwa prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii N ( 2:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 02 sierpnia - 16 sierpnia 2010r
 • Cena emisyjna: 0,05 zł
 • Przydział akcji 25 sierpnia 2010 r.

Eko Export S.A. - emisja akcji serii H.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 07 czerwca 2010r.
 • Pięć praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii H ( 5:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 23 lipca - 04 sierpnia 2010r.
 • Przyjmowanie zapisów : 27 lipca - 10 sierpnia 2010r
 • Cena emisyjna: 3,20 zł.
 • Przydział akcji 23 sierpnia 2010 r.

Aton-HT S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 marca 2010r.
 • Trzy prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii E ( 3:2 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 19 lipca - 22 lipca 2010r (poprzedni termin: 24 maja - 17 czerwca 2010r)
 • Cena emisyjna: 1,50 zł.
 • Przydział akcji 2 sierpnia 2010 r.

CERABUD S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 21 czerwca 2010r.
 • Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji serii D ( 2:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 23 czerwca - 02 lipca 2010r.
 • Przyjmowanie zapisów : 28 czerwca - 08 lipca 2010r
 • Cena emisyjna: 0,15 zł.
 • Przydział akcji 20 lipca 2010 r.

GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - emisja akcji F

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 30 kwietnia 2010r.
 • Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji nowej emisji. ( 2:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 11 maja - 04 czerwca 2010r
 • Cena emisyjna: 0,02 zł.
 • Przydział akcji 17 czerwca 2010r

BRE Bank S.A. - Oferta publiczna Akcji Nowej Emisji

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 18 maja 2010 r.*
 • 12 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 5 Akcji Nowej Emisji (1 jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,41666666 Akcji Nowej Emisji).
 • Notowanie jednostkowych praw poboru : 19- 21 maja 2010 r.
 • Przyjmowanie zapisów podstawowych w wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych : 19 maja - 26 maja 2010 r.
 • Cena emisyjna 1 Akcji Nowej Emisji: 160 zł.
 • Przydział Akcji Nowej Emisji: 9 czerwca 2010 r.

PKM DUDA S.A. - emisja akcji serii H

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 25 lutego 2009r.
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii H (1:1),
 • Notowanie praw poboru : 9 czerwca 15 czerwca 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 14 czerwca - 18 czerwca 2010r
 • Cena emisyjna: 1,1 zł
 • Prospekt Emisyjny akcji serii H

Euroimplant S.A. - emisja akcji serii D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 9 kwietnia 2010r.
 • Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji nowej emisji. ( 2:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 11 maja - 18 maja 2010r.
 • Przyjmowanie zapisów : 26 kwietnia - 24 maja 2010 do godziny 15:30 r
 • Cena emisyjna: Nie niższa niż 0,19 zł.
 • Przydział akcji 02 czerwca 2010r

DENT-A-MEDICAL S.A. - emisja akcji D.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 05 maja 2010r.
 • Dziesięć praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji. ( 10:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 06 maja - 21 maja 2010r
 • Cena emisyjna: 0,04 zł.
 • Przydział akcji 02 czerwca 2010r

ATLANTIS ENERGY S.A. - emisja akcji C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 28 kwietnia 2010r.
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia trzech akcji nowej emisji. ( 1:3 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 29 kwietnia - 18 maja 2010r
 • Cena emisyjna: 0,01 zł.
 • Przydział akcji 28 maja 2010r

LUG S.A. - emisja akcji C.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 23 kwietnia 2010r.
 • Cztery prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji nowej emisji. ( 4:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 04 maja - 14 maja 2010r
 • Cena emisyjna: 0,15 zł.
 • Przydział akcji 27 maja 2010r

TECHNICOLOR S.A. (dawniej THOMSON S.A.), -

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 29 kwietnia 2010r.
 • Na jedną akcję poprzednich emisji przypada jedno prawo poboru
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 akcji ( 1:2 ),
 • Notowanie praw poboru : 29 -kwietnia - 11 maja 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 5 - 10maja 2010r
 • Cena emisyjna: 0,66 EUR
 • Przydział akcji po 26 maja 2010r.

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG. - emisja akcji .

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 23 kwietnia 2010r.
 • Jedenaście praw poboru uprawnia do objęcia czterech akcji ( 11:4 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 26 kwietnia - 5 maja 2010r do godziny 11:30 - zapisy przyjmowane są tylko osobiście w POK lub telefonicznie!
 • Maksymalna zadeklarowana cena : 2,80 EUR.
 • Przydział akcji 14 maja 2010r

Asseco Poland S.A. - emisja akcji serii I.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 04 lutego 2010r.
 • Dwadzieścia praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii I ( 20:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 23-kwietnia - 29 kwietnia 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 23 kwietnia - 05 maja 2010r
 • Cena emisyjna: 54 zł.
 • Przydział akcji 17 maja 2010r
  Prospekt Emisyjny akcji serii I

CARBON DESIGN SA - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 29 marca 2010r.
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii F ( 1:1 ),
 • Notowanie praw poboru : 26-kwietnia - 28 kwietnia 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 20 kwietnia - 05 maja 2010r
 • Cena emisyjna: 0,15 zł
 • Przydział akcji 18 maja 2010r

PRÓCHNIK S.A. - emisja akcji serii H

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 14 grudnia 2009r.
 • Cztery prawa poboru upoważniają do objęcia 1 akcji serii H ( 4:1 )
 • Cena emisyjna: 0,50 zł jedną akcję.
 • Notowanie praw poboru : 08-marca - 06 kwietnia 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 18 marca - 09 kwietnia 2010r( poprzednio 10 marca - 26 marca 2010r )
 • Przydział akcji 21 kwietnia 2010r

Boryszew S.A. - emisja akcji serii E.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 07 stycznia 2010r.
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia pięciu akcji serii E ( 1:5 ),
 • Cena emisyjna: 0,10 zł za jedną akcję.
 • Notowanie praw poboru : 09 marca - 24 marca 2010r
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy i dodatkowy: 18 marca - 29 marca 2010r
 • Przydział akcji 08 kwietnia 2010r
  Prospekt emisyjny akcji serii E

Veno S.A. - emisja akcji serii F.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 06 stycznia 2010r.
 • Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia trzech akcji serii F ( 2:3 ),
 • Cena emisyjna: 0,02 zł jedną akcję.
 • Notowanie praw poboru : 04 marca - 08 marca 2010r.
 • Przyjmowanie zapisów : 02 lutego - 12 marca 2010r
 • Przydział akcji z zapisów w terminie dodatkowym: 23 marca 2010r

Orzeł S.A. - ( Orzeł Salon-Opon ) emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 29 stycznia 2010r.
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia jednej akcji serii C ( 3:1 ),
 • Notowanie praw poboru 12 lutego - 01 marca 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 26 lutego - 05 marca 2010r
 • Cena emisyjna: 1,75 zł
 • Przydział akcji 16 marca 2010r

Gant S.A. - emisja akcji serii N

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 07 stycznia 2010r.
 • Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii N ( 5:1 ),
 • Cena emisyjna: 15 zł za jedną akcję.
 • Notowanie praw poboru 02 lutego - 19 lutego 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 11 lutego - 24 lutego 2010r ( poprzednio 10 lutego - 17 lutego 2010r )
 • Przydział akcji 05 marca 2010r

CHEMOSERVIS-DWORY SA. - emisja akcji serii C

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 22 grudnia 2009r.
 • Trzy prawa poboru upoważniają do objęcia 1 akcji serii C (3:1),
 • Notowanie praw poboru 02 lutego - 16 lutego 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 08 lutego - 19 lutego 2010r ( Poprzednio 01 lutego - 12 lutego 2010r )
 • Cena emisyjna: 0,65 zł
 • Przydział akcji 15 marca 2010r.

Doradcy 24 S.A. - emisja akcji serii J.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 25 stycznia 2010r.
 • Sześć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii J (6:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 01 lutego- 12 lutego 2010r
 • Cena emisyjna: 0,05 zł za jedną akcję.
 • Przydział akcji 12 marca 2010r.

Victoria Asset Operation Centre S.A. - emisja akcji serii Ł.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 25 stycznia 2010r.
 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł ( 1:1 ),
 • Przyjmowanie zapisów : 26 stycznia - 09 lutego 2010r
 • Cena emisyjna: 0,07 zł za jedną akcję.
 • Przydział akcji 18 lutego 2010r

UNICREDIT S.p.A. - emisja akcji z zachowaniem prawa poboru.

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 13 stycznia 2010r.
 • Dwadzieścia praw poboru upoważnia do objęcia trzech nowych akcji ( 20:3 )
 • Cena emisyjna: 1,589 EUR
 • Notowanie praw poboru: 14 stycznia - 22 stycznia 2010r
 • Przyjmowanie zapisów od 14 stycznia 2010r -29 stycznia 2010r. Brak zapisów dodatkowych

BANK MILLENNIUM S.A. - emisja akcji serii L

 • Dzień ustalenia prawa poboru: 19 stycznia 2010r.
 • Siedem praw poboru upoważnia do objęcia trzech akcji serii L ( 7:3 )
 • Cena emisyjna: 2,9 zł
 • Notowanie praw poboru 20 stycznia - 25 stycznia 2010r
 • Przyjmowanie zapisów : 20 stycznia - 28 stycznia 2010r
 • Przydział akcji 08 lutego 2010r

PLAZA CENTERS N.V. - emisja akcji

 • Dzień ustalenia prawa poboru 25 listopada 2014 roku
 • Jedno prawo poboru upoważnia do objęcia 0,95 akcji (1 : 0,95)
 • Przyjmowanie zapisów termin podstawowy: 01 grudnia 2014 r. - 12 grudnia 2014 r.
 • Notowanie praw poboru : 01 grudnia 2014 r. - 10 grudnia 2014 r.
 • Cena emisyjna: (0,0675 EUR) 0,30 zł
 • Pierwsze notowanie PDA nie później niż 12 lutego 2010r