Akcjonariat

Boryszew SA

Boryszew SA
hutnictwo metali nieżelaznych
BRS
3,60 zł 2020-07-15
16:48:14
0,00 zł
0,00%
application/pdf niedoważaj
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Karkosik, Roman Krzysztof 125 885 398 52,45
Boryszew SA 34 085 000 14,20
Nationale-Nederlanden OFE 18 100 000 7,54