Akcjonariat

JSW SA

JSW SA
górnictwo węgla
JSW
20,28 zł 2020-10-23
17:04:26
0,77 zł
3,95%
application/pdf trzymaj
Akcjonariusz Liczba akcji Udział [%]
Skarb Państwa 64 394 465 54,84