Dane podstawowe spółki

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
5,12 zł 2021-04-22
12:33:05
0,14 zł
2,81%
Ulica ul. Nowy Świat 6/12
Kod pocztowy 00-400
Miasto Warszawa
Telefon +48 22 2053000
Fax +48 22 2053001
E-mail biuro@quercustfi.pl
WWW www.quercustfi.pl
Profil spółki Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.