CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,40 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 251 865 747
Free float [%] 6,29
Liczba akcji 39 354 023
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,33
Cena do wart. księgowej 0,48
Notowania
Kurs odniesienia 6,40
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,90
Roczny zakres zmian max 9,05
Średni kurs 10 dni 6,40
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,30
InvestorMS 0,00