CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,70 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 263 671 954
Free float [%] 0,67
Liczba akcji 39 354 023
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,16
Cena do wart. księgowej 0,55
Notowania
Kurs odniesienia 6,70
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min
Roczny zakres zmian max
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,70
InvestorMS 0,00