CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
7,60 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 299 090 574
Free float [%] 0,67
Liczba akcji 39 354 023
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,16
Cena do wart. księgowej 0,55
Notowania
Kurs odniesienia 7,60
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,50
Roczny zakres zmian max 11,00
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,70
InvestorMS 0,00