AUGA Group AB

AUGA Group AB
produkcja rolna i rybołówstwo
AUG
2,30 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 523 057 379
Free float [%] 20,91
Liczba akcji 227 416 252
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 1,36
Notowania
Kurs odniesienia 2,30
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 1,85
Roczny zakres zmian max 2,34
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-SPOZYW 0,00
WIG-CEE 0,70
WIG 0,00