SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,41 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 6 083 047
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,32
Notowania
Kurs odniesienia 0,41
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,34
Roczny zakres zmian max 0,96
Średni kurs 10 dni 0,41
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
NCIndex 0,10