SMS Kredyt Holding SA

SMS Kredyt Holding SA
pośrednictwo finansowe
SMS
0,15 zł 2020-10-26
15:23:28
0,005 zł
3,45%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 2 225 505
Free float [%] 24,25
Liczba akcji 14 836 700
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,29
Notowania
Kurs odniesienia 0,145
Kurs otwarcia 0,145
Min 0,145
Max 0,156
Wolumen obrotu 3 688
Wartość obrotu 543,36
Roczny zakres zmian min 0,112
Roczny zakres zmian max 0,374
Średni kurs 10 dni 0,145
System notowań ciągłe