Wiadomości ze spółki

Ampli SA w upadłości układowej

Ampli SA w upadłości układowej
artykuły elektryczne
APL
0,58 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2021-10-01 16:51:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2021 P
2021-10-01 16:14:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (10/2021) Korekta raportu za I półrocze 2021 roku
2021-09-30 18:23:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2021 P
2021-09-30 16:54:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (9/2021) Informacja o zgłoszeniu
2021-08-04 17:41:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (8/2021) Informacja o rejestracji zmian w statucie emitenta
2021-06-29 18:20:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (7/2021) Informacja o treści uchwał
2021-06-29 18:07:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (6/2021) Informacja o akcjonariuszach
2021-06-23 18:21:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (5/2021) Korekta raportu bieżącego nr 5/2021
2021-06-01 17:11:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (5/2021) Informacja o treści
2021-06-01 17:01:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (4/2021) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2021-05-31 11:34:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny za 2020 R
2021-05-31 11:32:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (3/2021) Korekta raportu rocznego za rok 2020
2021-05-28 12:21:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 1/2021 Q
2021-04-30 14:03:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny za 2020 R
2021-03-08 13:13:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (2/2021) Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji AMPLI S.A. w upadłości układowej
2021-01-13 09:48:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1/2021) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021r.
2020-11-27 08:57:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q
2020-11-17 14:40:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (7/2020) Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza nabycia akcji emitenta
2020-09-30 12:52:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2020 P
2020-06-26 13:31:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (6/2020) Informacja o akcjonariuszach