Wiadomości ze spółki

Ampli SA w upadłości układowej

Ampli SA w upadłości układowej
artykuły elektryczne
APL
0,70 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2021-01-13 09:48:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1/2021) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021r.
2020-11-27 08:57:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q
2020-11-17 14:40:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (7/2020) Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza nabycia akcji emitenta
2020-09-30 12:52:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2020 P
2020-06-26 13:31:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (6/2020) Informacja o akcjonariuszach
2020-06-26 13:26:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (5/2020) Informacja o treści uchwał
2020-05-29 13:56:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q
2020-05-27 13:33:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (4/2020) Informacja o treści
2020-05-27 13:24:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (3/2020) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-05-20 14:31:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (2/2020) Korekta raportu rocznego za rok 2019
2020-05-20 14:30:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-04-30 12:32:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-02-10 16:53:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (1/2020) Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020r.
2019-12-23 17:51:00 GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
2019-11-29 13:35:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q
2019-09-30 10:12:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Raport okresowy półroczny za 2019 P
2019-06-27 20:26:00 GPW zawiesza obrót akcjami jedenastu spółek z listy alertów
2019-06-14 13:25:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (9/2019) Informacja o akcjonariuszach
2019-06-14 13:16:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (8/2019) Powołanie członków Zarządu AMPLI S.A.
2019-06-14 13:11:00 AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (7/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.