Wiadomości ze spółki

Polwax SA

Polwax SA
chemia specjalistyczna
PWX
3,90 zł 2020-08-12
13:55:42
-0,01 zł
-0,26%
application/pdf kupuj
Czas Tytuł
2020-07-28 18:41:00 POLWAX SA (24/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki
2020-07-06 15:01:00 POLWAX SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2020-07-03 21:12:00 POLWAX SA (22/2020) Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A.
2020-07-02 15:52:00 Prezes i dwóch wiceprezesów Polwaksu złożyło rezygnację ze stanowiska
2020-07-02 15:34:00 POLWAX SA (21/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Polwax S.A.
2020-07-01 11:53:00 POLWAX SA (20/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2020-06-30 18:16:00 POLWAX SA (19/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.
2020-06-08 16:39:00 POLWAX SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego
2020-06-03 16:43:00 POLWAX SA (17/2020) Pismo z Sądu informujące o rozszerzeniu powództwa wobec Polwax S.A.
2020-06-03 15:47:00 POLWAX SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
2020-05-19 17:12:00 POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
2020-05-15 13:44:00 POLWAX SA (15/2020) Wznowienie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu.
2020-05-07 13:53:00 POLWAX SA (14/2020) Szacunki wyników Polwax S.A. za pierwszy kwartał
2020-05-07 13:34:00 POLWAX SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.
2020-05-05 17:56:00 POLWAX SA Raport okresowy za 2019 SA-R
2020-05-04 12:47:00 POLWAX SA (12/2020) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
2020-04-24 13:58:00 POLWAX SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
2020-04-21 22:13:00 POLWAX SA (10/2020) Korekta raportu - dokonanie odpisu
2020-04-21 17:08:00 Polwax dokonał odpisu w kwocie 77,2 mln zł, szacuje stratę netto w '19 na 55,6 mln zł
2020-04-21 16:52:00 POLWAX SA (10/2020) Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.