Wiadomości ze spółki

Polwax SA

Polwax SA
chemia specjalistyczna
PWX
3,06 zł 2019-10-14
09:15:01
0,01 zł
0,33%
application/pdf kupuj
Czas Tytuł
2019-10-03 07:33:00 Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę ws. powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań
2019-10-02 22:35:00 POLWAX SA (63/2019) Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie
2019-09-30 15:58:00 POLWAX SA (62/2019) Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w
2019-09-30 13:29:00 POLWAX SA (61/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
2019-09-24 14:47:00 POLWAX SA (60/2019) Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w
2019-09-12 16:15:00 POLWAX SA (59/2019) Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego
2019-09-11 13:19:00 POLWAX SA (58/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
2019-09-10 20:42:00 POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P
2019-08-19 18:06:00 POLWAX SA (57/2019) Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
2019-08-16 12:27:00 POLWAX SA (56/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2019-08-14 14:40:00 POLWAX SA (55/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie
2019-08-12 21:28:00 POLWAX SA (54/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
2019-08-07 16:21:00 POLWAX SA (53/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
2019-08-01 17:41:00 POLWAX SA (52/2019) Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad
2019-07-31 14:34:00 Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę o powstrzymaniu się od egzekwowania zobowiązań
2019-07-31 14:25:00 POLWAX SA (51/2019) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie
2019-07-26 18:40:00 POLWAX SA (50/2019) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów
2019-07-23 16:18:00 Polwax ma po półroczu 9,1 mln zł EBITDA, spółka naruszyła warunki umowy z ING Bank Śląski
2019-07-23 16:06:00 POLWAX SA (49/2019) Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019.
2019-07-17 14:50:00 POLWAX SA (48/2019) Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego