Wiadomości ze spółki

Polwax SA

Polwax SA
chemia specjalistyczna
PWX
6,80 zł 2019-04-18
16:10:35
-0,14 zł
-2,02%
application/pdf kupuj
Czas Tytuł
2019-04-19 19:55:00 POLWAX SA (26/2019) Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A.
2019-04-15 13:35:00 POLWAX SA (25/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2019-04-11 17:55:00 POLWAX SA (24/2019) Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w
2019-04-09 20:10:00 POLWAX SA (23/2019) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.
2019-04-09 20:03:00 Polwax miał w 2018 roku 17,6 mln zł zysku netto
2019-04-09 19:54:00 POLWAX SA (22/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.
2019-04-09 19:21:00 POLWAX SA Raport okresowy za 2018 SA-R
2019-04-09 12:31:00 POLWAX SA (21/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2019-04-05 15:56:00 POLWAX SA (20/2019) Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez ORLEN Projekt S.A.
2019-04-05 14:31:00 Orlen Projekt podtrzymuje, że miał prawo odstąpić od umowy z Polwaksem z powodu braku płatności
2019-04-04 20:49:00 POLWAX SA (19/2019) Podpisanie przez Polwax S.A. porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A.
2019-04-04 20:08:00 Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt z powodu uchybień wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji
2019-04-04 19:47:00 POLWAX SA (18/2019) Odstąpienie przez Polwax S.A. od zawartej z
2019-04-01 11:42:00 Polwax zapewnia, że ma finansowanie na budowę instalacji, chce zakończyć spór z Orlen Projekt
2019-03-28 15:06:00 Polwax domaga się od Orlen Projekt powrotu do budowy instalacji Future
2019-03-28 14:47:00 POLWAX SA (17/2019) Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy
2019-03-26 23:19:00 POLWAX SA (16/2019) Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia
2019-03-26 15:16:00 POLWAX SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-03-25 16:10:00 POLWAX SA (14/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.
2019-03-25 16:05:00 Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji do 20,6 mln akcji serii E