Wiadomości ze spółki

Polwax SA

Polwax SA
chemia specjalistyczna
PWX
6,49 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf kupuj
Czas Tytuł
2019-06-25 13:49:00 POLWAX SA (46/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-06-25 10:09:00 POLWAX SA (45/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
2019-06-24 16:35:00 POLWAX SA (44/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2019-06-24 15:58:00 POLWAX SA (43/2019) Informacja o zwolnieniu przez komornika
2019-06-19 18:37:00 POLWAX SA (42/2019) Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym.
2019-06-12 16:59:00 Polwax przelał na rachunek komornika 6,7 mln zł zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt
2019-06-12 16:43:00 POLWAX SA (41/2019) Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A.
2019-06-11 15:48:00 POLWAX SA (40/2019) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie
2019-06-03 17:07:00 POLWAX SA (39/2019) Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie
2019-06-03 13:00:00 Sąd w Rzeszowie nakazał Polwaksowi zapłatę części należności na rzecz Orlen Projekt
2019-05-31 15:12:00 POLWAX SA (38/2019) Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze
2019-05-30 15:54:00 POLWAX SA (37/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A..
2019-05-28 14:08:00 POLWAX SA (36/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
2019-05-14 17:12:00 POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 SA-Q
2019-05-13 16:47:00 POLWAX SA (35/2019) Szacunkowe, wstępne koszty usunięcia
2019-05-08 15:04:00 POLWAX SA (34/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
2019-04-30 18:20:00 Polwax szacuje, że miał w I kw. 2,5 mln zł straty netto
2019-04-30 17:19:00 POLWAX SA (33/2019) Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku.
2019-04-26 16:19:00 POLWAX SA (32/2019) Podpisanie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę z byłym Prezesem Polwax S.A..
2019-04-26 14:50:00 POLWAX SA (31/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.