Wiadomości ze spółki

Polwax SA

Polwax SA
chemia specjalistyczna
PWX
3,44 zł 2019-08-23
09:48:17
0,08 zł
2,38%
application/pdf kupuj
Czas Tytuł
2019-08-19 18:06:00 POLWAX SA (57/2019) Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.
2019-08-16 12:27:00 POLWAX SA (56/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2019-08-14 14:40:00 POLWAX SA (55/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie
2019-08-12 21:28:00 POLWAX SA (54/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
2019-08-07 16:21:00 POLWAX SA (53/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
2019-08-01 17:41:00 POLWAX SA (52/2019) Odstąpienie od umowy na pełnienie nadzoru nad
2019-07-31 14:34:00 Polwax zawarł z ING Bank Śląskim umowę o powstrzymaniu się od egzekwowania zobowiązań
2019-07-31 14:25:00 POLWAX SA (51/2019) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy w sprawie
2019-07-26 18:40:00 POLWAX SA (50/2019) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów
2019-07-23 16:18:00 Polwax ma po półroczu 9,1 mln zł EBITDA, spółka naruszyła warunki umowy z ING Bank Śląski
2019-07-23 16:06:00 POLWAX SA (49/2019) Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2019.
2019-07-17 14:50:00 POLWAX SA (48/2019) Zawarcie umowy na usunięcie zanieczyszczonego
2019-07-01 21:01:00 POLWAX SA (47/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
2019-06-25 13:49:00 POLWAX SA (46/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
2019-06-25 10:09:00 POLWAX SA (45/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
2019-06-24 16:35:00 POLWAX SA (44/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2019-06-24 15:58:00 POLWAX SA (43/2019) Informacja o zwolnieniu przez komornika
2019-06-19 18:37:00 POLWAX SA (42/2019) Zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego na wniosek ORLEN Projekt S.A. w postępowaniu nakazowym.
2019-06-12 16:59:00 Polwax przelał na rachunek komornika 6,7 mln zł zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt
2019-06-12 16:43:00 POLWAX SA (41/2019) Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A.