Wiadomości ze spółki

Orbis SA

Orbis SA
hotele i restauracje
ORB
 zł
 zł
%
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Czas Tytuł
2020-06-26 14:37:00 ORBIS SA (37/2020) Wykup obligacji serii ORB A 260620
2020-06-24 16:36:00 ORBIS SA (36/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r.
2020-06-24 16:34:00 ORBIS SA (35/2020) Powołanie Członków Zarządu XI kadencji
2020-06-24 16:29:00 ORBIS SA (34/2020) Powołanie osoby nadzorującej
2020-06-24 16:24:00 ORBIS SA (33/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r. i wyniki głosowań
2020-06-24 16:17:00 ORBIS SA (32/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
2020-06-16 17:49:00 ORBIS SA (31/2020) Prolongowanie przez Emitenta i spółkę zależną
2020-05-22 17:07:00 ORBIS SA (30/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019
2020-05-15 12:14:00 ORBIS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-04-27 16:19:00 ORBIS SA (29/2020) Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu
2020-04-24 21:29:00 ORBIS SA (28/2020) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki
2020-04-18 20:56:00 ORBIS SA (27/2020) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-04-17 20:01:00 ORBIS SA (26/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 kwietnia 2020 r.
2020-04-17 19:20:00 ORBIS SA (25/2020) Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną.
2020-04-17 17:26:00 ORBIS SA (24/2020) Złożenie wniosku o wycofanie akcji "Orbis" S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
2020-04-17 14:57:00 ORBIS SA (23/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17 kwietnia 2020 r. i wyniki głosowań
2020-04-16 16:44:00 ORBIS SA (22/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji "Orbis" S.A.
2020-04-09 07:33:00 Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki ORBIS SA w drodze przymusowego wykupu
2020-04-02 09:03:00 Orbis szacuje spadek przychodów hoteli grupy w I kw. na 22 proc. rdr
2020-04-02 08:33:00 ORBIS SA (21/2020) Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację Orbis S.A. i jego spółek zależnych.