Wiadomości ze spółki

Korporacja KGL SA

Korporacja KGL SA
chemikalia
KGL
16,40 zł 2020-10-23
16:12:10
0,40 zł
2,50%
Czas Tytuł
2020-10-23 17:30:00 KORPORACJA KGL SA (41/2020) Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej
2020-10-22 17:38:00 KORPORACJA KGL SA (40/2020) Zawarcie znaczącej ramowej umowy
2020-10-15 10:17:00 KORPORACJA KGL SA (39/2020) Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r.
2020-10-15 10:06:00 KORPORACJA KGL SA (38/2020) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z
2020-10-14 17:13:00 KORPORACJA KGL SA (37/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co
2020-10-14 17:08:00 KORPORACJA KGL SA (36/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
2020-10-12 12:13:00 KORPORACJA KGL SA (35/2020) Drugie wezwanie Korporacji KGL S.A. do
2020-09-30 07:27:00 KORPORACJA KGL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS
2020-09-28 14:52:00 KORPORACJA KGL SA (34/2020) Pierwsze wezwanie Korporacji KGL S.A. do
2020-09-17 15:22:00 KORPORACJA KGL SA (33/2020) Ogłoszenie Zarządu Korporacja KGL S.A. z
2020-09-14 13:22:00 KORPORACJA KGL SA (32/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
2020-09-03 09:38:00 Millennium DM rekomenduje "kupuj" KGL, cena docelowa 23,4 zł
2020-08-28 09:16:00 KORPORACJA KGL SA (31/2020) Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną.
2020-08-13 19:11:00 KORPORACJA KGL SA (30/2020) Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta
2020-08-07 07:45:00 KORPORACJA KGL SA (29/2020) Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny
2020-07-23 11:20:00 KORPORACJA KGL SA (28/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Korporacja KGL S.A.
2020-07-22 18:29:00 KORPORACJA KGL SA (26/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
2020-07-22 18:25:00 KORPORACJA KGL SA (27/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co
2020-07-22 18:08:00 KORPORACJA KGL SA (26/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
2020-07-16 06:53:00 KORPORACJA KGL SA (25/2020) Szacunkowe skonsolidowane przychody spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2020 r.