Wiadomości ze spółki

Pragma Inkaso SA

Pragma Inkaso SA
wierzytelności
PRI
5,80 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2021-01-15 16:24:00 PRAGMA INKASO SA (2/2021) Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
2021-01-15 16:03:00 PRAGMA INKASO SA (1/2021) Nabycie i umorzenie części obligacji serii G
2020-12-28 16:07:00 PRAGMA INKASO SA (48/2020) Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii G
2020-12-22 16:07:00 PRAGMA INKASO SA (47/2020) Przewidywany termin spłaty zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 i Bonus 3
2020-12-21 16:26:00 PRAGMA INKASO SA (46/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3
2020-12-21 16:21:00 PRAGMA INKASO SA (45/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
2020-12-21 14:22:00 PRAGMA INKASO SA (44/2020) Złożenie zapisów na sprzedaż akcji PragmaGO S.A.
2020-12-17 16:04:00 PRAGMA INKASO SA (43/2020) Rejestracja zmian Statutu spółki Pragma Inkaso S.A.
2020-12-17 15:46:00 PRAGMA INKASO SA (42/2020) Otrzymanie informacji o zaistnieniu
2020-11-27 17:13:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-27 14:42:00 PRAGMA INKASO SA (41/2020) Otrzymanie części ceny sprzedaży
2020-11-26 19:10:00 PRAGMA INKASO SA (40/2020) Zawarcie umowy ustanowienia hipoteki na
2020-11-26 19:02:00 PRAGMA INKASO SA (39/2020) Zawarcie porozumienia do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2016 r.
2020-11-26 18:26:00 Enterprise Investors wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO (opis)
2020-11-26 17:30:00 Polish Enterprise Funds wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji spółki PragmaGO - BM PKO BP
2020-11-26 17:29:00 PRAGMA INKASO SA (38/2020) Ujawnienie opóźnionych informacji
2020-11-26 17:07:00 PRAGMA INKASO SA (37/2020) Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy.
2020-11-09 12:20:00 PRAGMA INKASO SA (36/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 3
2020-11-09 12:12:00 PRAGMA INKASO SA (35/2020) Częściowa spłata zobowiązania gwarancyjnego wobec Inwestorów Bonus 2
2020-09-30 18:02:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr