Wiadomości ze spółki

Pragma Inkaso SA

Pragma Inkaso SA
wierzytelności
PRI
6,96 zł 2020-07-02
09:50:02
0,02 zł
0,29%
Czas Tytuł
2020-06-26 17:27:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-06-05 20:21:00 PRAGMA INKASO SA (19/2020) Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2
2020-06-05 20:12:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-06-05 20:08:00 PRAGMA INKASO SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-06-01 15:01:00 PRAGMA INKASO SA (18/2020) Informacja dodatkowa dotycząca powodów dokonania zmiany publikacji raportów okresowych
2020-05-27 19:37:00 PRAGMA INKASO SA (17/2020) Istotna Informacja.
2020-05-25 16:13:00 PRAGMA INKASO SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
2020-05-07 12:55:00 PRAGMA INKASO SA (12/2020) Korekta raportu bieżącego nr 12/2020
2020-05-06 16:06:00 PRAGMA INKASO SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
2020-05-05 12:58:00 PRAGMA INKASO SA (14/2020) Rezygnacja członka zarządu
2020-05-04 16:24:00 PRAGMA INKASO SA (13/2020) Umowy przelewu wierzytelności.
2020-04-30 21:20:00 PRAGMA INKASO SA (12/2020) Zawarcie umów sprzedaży ZCP oraz umowy przelewu wierzytelności.
2020-04-24 15:48:00 PRAGMA INKASO SA (11/2020) Wznowienie negocjacji dotyczących transakcji
2020-04-14 16:54:00 PRAGMA INKASO SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 r,
2020-03-30 11:47:00 PRAGMA INKASO SA (9/2020) Stanowiska Zarządu Pragma Inkaso S.A. w
2020-03-26 12:35:00 PRAGMA INKASO SA (8/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 roku
2020-03-23 19:21:00 PRAGMA INKASO SA (7/2020) Zawarcie znaczącej umowy pożyczki
2020-03-19 17:29:00 PRAGMA INKASO SA (6/2020) Zawieszenie negocjacji dotyczących planowanej transakcji
2020-03-04 19:52:00 PRAGMA INKASO SA (4/2020) Korekta raportu bieżącego nr 4/2020
2020-03-04 19:46:00 PRAGMA INKASO SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020