Wiadomości ze spółki

Amica SA

Amica SA
sprzęt elektryczny i elektroniczny
AMC
145,00 zł 2021-02-25
17:04:30
0,20 zł
0,14%
application/pdf równoważ
Czas Tytuł
2021-01-27 14:38:00 AMICA WRONKI SA (1/2021) Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych "2021"
2020-11-30 14:27:00 Amica w IV kw. chce utrzymać tendencje wyników grupy po III kw. 2020 roku
2020-11-30 13:52:00 Amica planuje w I poł. 2021 roku rozpocząć prace nad długoterminową strategią grupy
2020-11-27 19:10:00 Grupa Amica ma 136,8 mln zł zysku operacyjnego po III kwartałach, zgodnie z szacunkami
2020-11-27 18:06:00 AMICA WRONKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-06 13:56:00 W kolejnych kwartałach na wyniki Amiki może wpływać wzrost cen surowców oraz kosztów transportu
2020-11-06 13:25:00 Amica zadowolona z przychodów w III kw., nie przewiduje znaczących spadków zamówień na rynku polskim
2020-11-05 07:22:00 Amica szacuje, że miała w okresie I-III kw. 136,8 mln zł EBIT wobec 108,3 mln zł rok wcześniej
2020-11-05 06:35:00 AMICA WRONKI SA (19/2020) Publikacja wstępnych, szacunkowych wyników
2020-10-27 13:19:00 AMICA WRONKI SA (18/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki "Amica Spółka Akcyjna"
2020-09-18 11:18:00 Amica spodziewa się poprawy wyników grupy w III kw. 2020 roku rdr
2020-09-18 06:56:00 Wyniki Amiki w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2020-09-18 06:34:00 AMICA WRONKI SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-01 13:39:00 AMICA WRONKI SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co
2020-09-01 08:40:00 AMICA WRONKI SA (16/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I-sze półrocze 2020 roku
2020-08-27 19:34:00 Amica wypłaci 3 zł dywidendy na akcję
2020-08-27 19:32:00 AMICA WRONKI SA (15/2020) Informacja o treści uchwał podjętych przez
2020-08-27 19:28:00 AMICA WRONKI SA (14/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-08-17 14:42:00 AMICA WRONKI SA (13/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach
2020-07-31 16:05:00 AMICA WRONKI SA (12/2020) Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020