Wiadomości ze spółki

Quercus TFI SA

Quercus TFI SA
zarządzanie aktywami
QRS
5,12 zł 2021-04-22
12:33:05
0,14 zł
2,81%
Czas Tytuł
2021-04-20 19:13:00 Dynamika wyników Quercus TFI w II kw. może być jeszcze lepsza niż za I kw. - Buczek
2021-04-20 08:51:00 Zysk netto Quercus TFI wyniósł w I kw. 2021 r. 2,7 mln zł
2021-04-20 06:44:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy kwartalny 1/2021 SA-Q
2021-04-16 11:45:00 QUERCUS TFI SA (16/2021) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
2021-04-08 17:12:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy za 2020 SA-R
2021-04-08 12:49:00 QUERCUS TFI SA (15/2021) Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
2021-04-03 10:40:00 QUERCUS TFI SA (14/2021) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego
2021-04-02 22:16:00 QUERCUS TFI SA (13/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-03-31 19:03:00 DM BDM rekomenduje "kupuj" Quercus TFI
2021-03-31 08:32:00 Zysk netto Quercus TFI wyniósł w 2020 r. 17,9 mln zł
2021-03-31 06:42:00 QUERCUS TFI SA Raport okresowy za 2020 SA-R
2021-03-30 17:09:00 QUERCUS TFI SA (12/2021) Zawiadomienie uzyskane na podstawie ustawy o ofercie publicznej
2021-03-24 14:54:00 QUERCUS TFI SA (11/2021) Rejestracja przez sąd zmiany statutu,
2021-03-02 08:00:00 QUERCUS TFI SA (10/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-02-17 18:46:00 QUERCUS TFI SA (9/2021) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - korekta
2021-02-17 18:09:00 QUERCUS TFI SA (18/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2021-02-16 20:16:00 QUERCUS TFI SA (8/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
2021-02-01 19:07:00 QUERCUS TFI SA (7/2021) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
2021-02-01 18:43:00 Quercus TFI pozyskał 23,1 mln zł w wyniku emisji akcji serii D
2021-02-01 18:17:00 QUERCUS TFI SA (6/2021) Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii D