Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
5,90 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-08-01 12:38:00 CPD SA (22/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2019-08-01 12:22:00 CPD SA (21/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2019-07-16 16:30:00 CPD SA (20/2019) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana umowy inwestycyjnej.
2019-06-28 17:21:00 CPD SA (19/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2019-06-28 16:52:00 CPD SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 czerwca 2019 r.
2019-06-27 17:52:00 CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-06-27 17:39:00 CPD SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-06-27 17:17:00 CPD SA (17/2019) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2019-06-27 16:38:00 CPD SA (16/2019) Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok
2019-06-27 16:22:00 CPD SA (15/2019) Korekta Jednostkowego Raportu Rocznego za 2018 rok
2019-05-31 17:01:00 CPD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2019-05-30 22:34:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-04-25 19:51:00 CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-04-25 19:28:00 CPD SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-03-27 16:10:00 CPD SA (13/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2019-03-22 16:30:00 CPD SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2019-03-20 19:10:00 CPD przyjął oferty sprzedaży łącznie 19.944.601 akcji
2019-03-20 17:21:00 CPD SA (11/2019) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2019-03-04 09:02:00 CPD chce skupić do 12,54 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 13,01 zł za akcję
2019-03-04 08:36:00 CPD SA (10/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.