Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,60 zł 2020-07-15
15:28:13
-0,15 zł
-2,22%
Czas Tytuł
2020-07-10 18:45:00 CPD SA (22/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-03 22:00:00 CPD SA (21/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2020-07-03 21:19:00 CPD SA (20/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-06-25 18:55:00 CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2020-06-24 20:11:00 CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2020-06-18 23:09:00 CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
2020-06-02 18:51:00 CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę
2020-06-02 18:31:00 CPD SA (16/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
2020-05-28 15:47:00 CPD SA (15/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-05-27 17:26:00 CPD SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.
2020-05-14 17:18:00 CPD SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
2020-05-07 19:51:00 CPD SA (12/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-04-30 18:31:00 CPD SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2020-04-29 00:25:00 CPD SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-04-29 00:10:00 CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-04-24 22:25:00 CPD SA (10/2020) Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
2020-03-26 17:23:00 CPD SA (9/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2020-03-24 18:57:00 CPD skupi 614.385 akcji własnych
2020-03-24 18:31:00 CPD SA (8/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2020-03-10 11:23:00 CPD SA (7/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co