Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,20 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2019-05-31 17:01:00 CPD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2019-05-30 22:34:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
2019-04-25 19:51:00 CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-04-25 19:28:00 CPD SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-03-27 16:10:00 CPD SA (13/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2019-03-22 16:30:00 CPD SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2019-03-20 19:10:00 CPD przyjął oferty sprzedaży łącznie 19.944.601 akcji
2019-03-20 17:21:00 CPD SA (11/2019) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2019-03-04 09:02:00 CPD chce skupić do 12,54 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 13,01 zł za akcję
2019-03-04 08:36:00 CPD SA (10/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
2019-03-01 15:57:00 CPD SA (9/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2019-02-28 17:32:00 CPD SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
2019-02-25 17:34:00 CPD SA (7/2019) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
2019-02-21 17:26:00 CPD SA (6/2019) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW
2019-02-13 16:53:00 CPD SA (5/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2019-02-12 17:07:00 CPD SA (4/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2019-02-12 16:53:00 CPD SA (4/2019) Korekta numeracji raportu bieżącego
2019-02-08 16:48:00 CPD SA (4/2019) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
2019-02-05 13:02:00 CPD SA (2/2019) Korekta raportu bieżącego nr 2/2019
2019-02-01 17:20:00 CPD SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.