Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
5,35 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-03-26 17:23:00 CPD SA (9/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2020-03-24 18:57:00 CPD skupi 614.385 akcji własnych
2020-03-24 18:31:00 CPD SA (8/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2020-03-10 11:23:00 CPD SA (7/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-03-03 18:54:00 CPD zaprasza do sprzedaży do 5.393.950 akcji po cenie 5 zł za sztukę
2020-03-03 18:34:00 CPD SA (6/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
2020-03-03 17:22:00 CPD SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020
2020-03-02 19:30:00 NWZ CPD upoważniło zarząd do skupu do 8,7 mln akcji własnych
2020-03-02 19:12:00 CPD SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.
2020-02-03 17:09:00 CPD SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2020-01-31 17:38:00 CPD SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
2020-01-29 17:55:00 CPD SA (2/2020) Ustanowienie zabezpieczeń
2020-01-28 17:39:00 CPD SA (1/2020) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółki zależne Emitenta
2019-12-20 23:37:00 CPD SA (27/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń
2019-12-06 16:37:00 CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
2019-12-05 16:52:00 CPD SA (26/2019) Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania
2019-11-28 17:58:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
2019-10-30 17:07:00 CPD SA (25/2019) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa
2019-09-27 19:33:00 CPD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-09-23 18:57:00 CPD SA (24/2019) Zmiany w Zarządzie