Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
7,30 zł 2021-04-20
11:53:08
-0,30 zł
-3,95%
Czas Tytuł
2021-04-07 19:49:00 CPD SA (6/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2021-03-31 19:36:00 CPD SA (5/2021) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta
2021-03-04 20:00:00 CPD SA (4/2021) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta
2021-02-25 18:33:00 CPD SA (3/2021) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2021-02-25 18:24:00 CPD SA (2/2021) Zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2021-01-29 18:02:00 CPD SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
2020-12-10 16:36:00 CPD SA (32/2020) Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky
2020-11-27 17:27:00 CPD SA (31/2020) Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej
2020-11-26 17:42:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-25 17:30:00 CPD SA (30/2020) Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej
2020-09-28 21:02:00 CPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-15 18:23:00 CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
2020-09-02 17:23:00 CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
2020-08-20 17:20:00 CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-08-20 17:12:00 CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
2020-07-29 21:32:00 CPD SA (25/2020) Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta
2020-07-29 06:13:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-07-24 20:39:00 CPD SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-17 18:19:00 CPD SA (23/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-10 18:45:00 CPD SA (22/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie