Wiadomości ze spółki

CPD SA

CPD SA
wynajem nieruchomości
CPD
6,70 zł
0,00 zł
0,00%
Czas Tytuł
2020-12-10 16:36:00 CPD SA (32/2020) Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky
2020-11-27 17:27:00 CPD SA (31/2020) Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej
2020-11-26 17:42:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
2020-11-25 17:30:00 CPD SA (30/2020) Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej
2020-09-28 21:02:00 CPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
2020-09-15 18:23:00 CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
2020-09-02 17:23:00 CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
2020-08-20 17:20:00 CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co
2020-08-20 17:12:00 CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
2020-07-29 21:32:00 CPD SA (25/2020) Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta
2020-07-29 06:13:00 CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-07-24 20:39:00 CPD SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-17 18:19:00 CPD SA (23/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-10 18:45:00 CPD SA (22/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-07-03 22:00:00 CPD SA (21/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2020-07-03 21:19:00 CPD SA (20/2020) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2020-06-25 18:55:00 CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2020-06-24 20:11:00 CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
2020-06-18 23:09:00 CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
2020-06-02 18:51:00 CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę