Wiadomości ze spółki

Bank Handlowy SA

Bank Handlowy SA
banki komercyjne
BHW
50,00 zł 2019-08-23
17:03:21
-1,60 zł
-3,10%
application/pdf akumuluj
Czas Tytuł
2019-08-22 11:42:00 Wyższe odpisy B. Handlowego w II kw. miały charakter jednorazowy - prezes (opis)
2019-08-22 10:30:00 Wyższe odpisy B. Handlowego w II kw. miały charakter jednorazowy - prezes
2019-08-22 07:58:00 Zysk netto Banku Handlowego w II kw. wyniósł 133,1 mln zł, poniżej konsensusu (opis)
2019-08-22 07:10:00 Zysk netto Banku Handlowego w II kw. '19 wyniósł 133,1 mln zł, oczekiwano 141,3 mln zł
2019-08-22 07:06:00 Wyniki Banku Handlowego w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2019-08-22 06:57:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
2019-08-12 16:56:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (27/2019) Informacja o zarejestrowaniu
2019-07-25 11:14:00 DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Banku Handlowego do 64,4 zł, podniósł rekomendację do "kupuj"
2019-07-23 16:50:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (26/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2019-07-11 17:58:00 Bank Handlowy zdecydował o odpisie aktualizującym o wartości 53 mln zł
2019-07-11 17:46:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (25/2019) Zdarzenie mające wpływ na
2019-06-25 15:56:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (24/2019) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku
2019-06-07 06:34:00 Bank Handlowy wypowiedział ZM Henryk Kania umowy kredytowe
2019-06-06 19:18:00 Bank Handlowy wypowiedział jednemu z klientów umowy kredytowe; ekspozycja wynosi 124,5 mln zł
2019-06-06 19:08:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2019) Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytowej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2019-06-05 19:40:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2019) Informacja o treści uchwał
2019-06-05 16:55:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 roku
2019-06-05 16:26:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (20/2019) Informacja o akcjonariuszach,
2019-06-05 16:12:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (19/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2019-06-05 14:22:00 Bank Handlowy wypłaci 3,74 zł dywidendy na akcję