Wiadomości ze spółki

Bank Handlowy SA

Bank Handlowy SA
banki komercyjne
BHW
65,10 zł 2019-04-18
17:00:00
0,10 zł
0,15%
application/pdf trzymaj
Czas Tytuł
2019-04-17 12:42:00 Składka Banku Handlowego na fundusz restrukturyzacji banków w '19 wynosi 93,1 mln zł
2019-04-17 12:31:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (12/2019) Informacja o wysokości
2019-04-02 16:31:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (11/2019) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
2019-03-22 19:06:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
2019-03-22 19:02:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA Raport okresowy roczny za 2018 R
2019-03-21 17:22:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (10/2019) Opinia Rady Nadzorczej w
2019-03-14 18:44:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (9/2019) Informacja dotycząca zmiany propozycji terminu wypłaty dywidendy.
2019-03-13 20:01:00 Zarząd Banku Handlowego rekomenduje 3,74 zł dywidendy na akcję
2019-03-13 19:57:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (8/2019) Odpowiedź Banku Handlowego w
2019-03-13 19:51:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (7/2019) Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku netto za 2018 rok
2019-02-25 20:43:00 B.Handlowy spełnia wg KNF kryteria do wypłaty na dywidendę do 75 proc. zysku za '18
2019-02-25 20:08:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (6/2019) Pismo Komisji Nadzoru
2019-02-14 08:18:00 Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)
2019-02-14 07:24:00 Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln zł, poniżej oczekwiań
2019-02-14 07:24:00 Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln zł, poniżej oczekiwań
2019-02-14 07:16:00 Wstępne wyniki B.Handlowego w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)
2019-02-14 07:00:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (5/2019) Informacja o wstępnych
2019-02-07 17:15:00 DM mBanku zmienił ceny docelowe siedmiu banków, czterem z nich zmienił też rekomendacje
2019-01-21 16:19:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (4/2019) nformacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
2019-01-18 17:28:00 KNF wyznaczyła bufor stress testowy Banku Handlowego na poziomie 4,44 p.p.