Wiadomości ze spółki

Bank Handlowy SA

Bank Handlowy SA
banki komercyjne
BHW
53,00 zł 2019-06-14
17:00:00
0,40 zł
0,76%
application/pdf akumuluj
Czas Tytuł
2019-06-07 06:34:00 Bank Handlowy wypowiedział ZM Henryk Kania umowy kredytowe
2019-06-06 19:18:00 Bank Handlowy wypowiedział jednemu z klientów umowy kredytowe; ekspozycja wynosi 124,5 mln zł
2019-06-06 19:08:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (23/2019) Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytowej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2019-06-05 19:40:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (22/2019) Informacja o treści uchwał
2019-06-05 16:55:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 roku
2019-06-05 16:26:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (20/2019) Informacja o akcjonariuszach,
2019-06-05 16:12:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (19/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2019-06-05 14:22:00 Bank Handlowy wypłaci 3,74 zł dywidendy na akcję
2019-06-04 18:25:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (18/2019) Treść projektu uchwały, która
2019-05-30 17:44:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (17/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Banku
2019-05-30 17:36:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (16/2019) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Banku
2019-05-30 17:30:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (15/2019) Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej Banku
2019-05-28 21:45:00 Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania
2019-05-14 07:32:00 Bank Handlowy opuści indeks MSCI Poland
2019-05-10 15:03:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (14/2019) Treść projektów uchwał, które
2019-05-10 14:51:00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (13/2019) Informacje zawarte w
2019-05-06 13:14:00 Bank Handlowy liczy na wzrost marży odsetkowej w kolejnych kwartałach
2019-05-06 10:46:00 Trigon DM obniżył ceny docelowe ośmiu banków za wyjątkiem Millennium
2019-05-06 07:48:00 Zysk netto Handlowego w I kw. wyniósł 59,5 mln zł; 7 proc. poniżej oczekiwań (opis)
2019-05-06 07:10:00 Zysk netto Handlowego w I kw. wyniósł 59,5 mln zł, 7 proc. poniżej oczekiwań