Wiadomości ze spółki

ERG SA

ERG SA
tworzywa sztuczne
ERG
31,00 zł 2020-07-02
16:33:39
1,20 zł
4,03%
Czas Tytuł
2020-06-24 16:45:00 ERG chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał rezerwowy pod buyback
2020-06-24 16:37:00 ERG SA (16/2020) ERG S.A. Podjęcie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie podziału zysku za rok 2019
2020-06-10 18:37:00 ERG SA (15/2020) ERG S.A. Otrzymanie przez Emitenta subwencji finansowej z PFR
2020-06-03 17:14:00 ERG SA (14/2020) ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
2020-05-28 08:13:00 ERG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
2020-05-18 17:12:00 ERG SA (13/2020) ERG S.A. Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
2020-04-23 16:56:00 ERG SA (12/2020) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o
2020-03-26 17:16:00 ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
2020-03-26 17:14:00 ERG SA Raport okresowy roczny za 2019 R
2020-03-24 14:23:00 ERG SA (11/2020) ERG S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 20 marca 2020 r.
2020-03-20 12:14:00 ERG planuje skupić ok. 69 tys. akcji własnych za max. 1,65 mln zł
2020-03-20 12:04:00 ERG SA (10/2020) ERG S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 20 marca 2020
2020-03-09 16:10:00 ERG SA (9/2020) ERG S.A. Odstąpienie od realizacji projektu
2020-02-27 15:52:00 ERG SA (8/2020) ERG S.A. Projekt uchwały zgłoszonej przez
2020-02-26 17:18:00 ERG SA (7/2020) ERG S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
2020-02-26 17:16:00 ERG SA (6/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze ERG Spółka Akcyjna
2020-02-26 17:13:00 ERG SA (5/2020) ERG S.A. Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów spółki ERG Spółka Akcyjna
2020-02-26 17:09:00 ERG SA (4/2020) ERG S.A. Informacja o transakcji dokonanej przez
2020-02-21 15:47:00 ERG SA (3/2020) ERG S.A. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2020 r.
2020-01-29 15:54:00 ERG SA (2/2020) ERG S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku