Echo Investment SA

Echo Investment SA
wynajem nieruchomości
ECH
4,61 zł 2019-10-16
17:00:00
-0,02 zł
-0,43%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 902 503 583
Free float [%] 21,01
Liczba akcji 412 690 582
Stopa dywidendy [%] 10,80
Cena do zysku 7,74
Cena do wart. księgowej 1,24
Notowania
Kurs odniesienia 4,63
Kurs otwarcia 4,60
Min 4,555
Max 4,785
Wolumen obrotu 121 687
Wartość obrotu 569 088,635
Roczny zakres zmian min 3,03
Roczny zakres zmian max 4,90
Średni kurs 10 dni 4,63
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 1,60
WIG 0,30
WIG-Poland 0,30
WIG-ESG 0,40
WIG-NRCHOM 14,40
InvestorMS 1,30
mWIG40 1,60