Echo Investment SA

Echo Investment SA
wynajem nieruchomości
ECH
3,90 zł 2020-05-25
17:00:00
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 609 493 269
Free float [%] 10,65
Liczba akcji 412 690 582
Stopa dywidendy [%] 12,82
Cena do zysku 5,37
Cena do wart. księgowej 1,03
Notowania
Kurs odniesienia 3,90
Kurs otwarcia 3,93
Min 3,90
Max 3,95
Wolumen obrotu 28 658
Wartość obrotu 112 639,30
Roczny zakres zmian min 3,52
Roczny zakres zmian max 5,32
Średni kurs 10 dni 3,90
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
mWIG40TR 1,50
WIG 0,30
WIG-Poland 0,30
WIG-ESG 0,50
WIG-NRCHOM 14,80
InvestorMS 0,90
mWIG40 1,50