EMC Instytut Medyczny SA

EMC Instytut Medyczny SA
szpitale i przychodnie
EMC
4,96 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 65 895 316
Free float [%] 8,17
Liczba akcji 13 285 346
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,65
Notowania
Kurs odniesienia 4,96
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 4,66
Roczny zakres zmian max 7,20
Średni kurs 10 dni 4,96
System notowań ciągłe