Pragma Inkaso SA

Pragma Inkaso SA
wierzytelności
PRI
7,02 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 25 833 600
Free float [%] 22,41
Liczba akcji 3 680 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,61
Notowania
Kurs odniesienia 7,02
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 5,90
Roczny zakres zmian max 8,62
Średni kurs 10 dni 7,01
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00