Pozbud T&R SA

Pozbud T&R SA
materiały budowlane
POZ
2,00 zł 2019-10-16
15:08:56
0,08 zł
4,17%
application/pdf równoważ
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 53 548 358
Free float [%] 56,74
Liczba akcji 26 774 179
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 5,29
Cena do wart. księgowej 0,31
Notowania
Kurs odniesienia 1,92
Kurs otwarcia 1,92
Min 1,92
Max 2,00
Wolumen obrotu 6 262
Wartość obrotu 12 241,22
Roczny zakres zmian min 1,69
Roczny zakres zmian max 2,71
Średni kurs 10 dni 1,92
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-BUDOW 1,10
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
InvestorMS 0,10