Orion Investment SA

Orion Investment SA
sprzedaż nieruchomości
ORN
7,80 zł 2019-10-16
15:57:47
0,35 zł
4,70%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 84 420 336
Free float [%] 0,00
Liczba akcji 10 823 120
Stopa dywidendy [%] 2,95
Cena do zysku 10,14
Cena do wart. księgowej 2,03
Notowania
Kurs odniesienia 7,45
Kurs otwarcia 7,55
Min 7,55
Max 7,80
Wolumen obrotu 1 254
Wartość obrotu 9 751,70
Roczny zakres zmian min 4,86
Roczny zakres zmian max 8,30
Średni kurs 10 dni 7,45
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG 0,00
WIG-Poland 0,00
WIG-NRCHOM 0,20
InvestorMS 0,00