Bioton SA

Bioton SA
produkcja leków
BIO
4,535 zł 2019-10-16
16:14:59
-0,095 zł
-2,05%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 389 394 147
Free float [%] 16,18
Liczba akcji 85 864 200
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,62
Notowania
Kurs odniesienia 4,63
Kurs otwarcia 4,67
Min 4,455
Max 4,69
Wolumen obrotu 27 374
Wartość obrotu 124 113,805
Roczny zakres zmian min 3,88
Roczny zakres zmian max 6,50
Średni kurs 10 dni 4,535
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 1,00
WIG 0,10
WIG-Poland 0,10
sWIG80 1,00
WIG-LEKI 9,30
InvestorMS 0,20