KSG Agro SA

KSG Agro SA
produkcja rolna i rybołówstwo
KSG
1,26 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 18 925 200
Free float [%] 34,55
Liczba akcji 15 020 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej -0,91
Notowania
Kurs odniesienia 1,26
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,85
Roczny zakres zmian max 1,30
Średni kurs 10 dni 1,26
System notowań jednolite