KSG Agro SA

KSG Agro SA
produkcja rolna i rybołówstwo
KSG
0,90 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 13 518 000
Free float [%] 34,55
Liczba akcji 15 020 000
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,59
Cena do wart. księgowej -0,55
Notowania
Kurs odniesienia 0,90
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,65
Roczny zakres zmian max 1,30
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite