Sopharma AD

Sopharma AD
produkcja leków
SPH
10,00 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 1 347 978 990
Free float [%] 17,31
Liczba akcji 134 797 899
Stopa dywidendy [%] 1,10
Cena do zysku 20,28
Cena do wart. księgowej 1,22
Notowania
Kurs odniesienia 10,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 8,00
Roczny zakres zmian max 10,50
Średni kurs 10 dni
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
WIG-CEE 3,40
WIG 0,00
WIG-LEKI 0,00