Hollywood SA

Hollywood SA
handel hurtowy - pozostałe
HLD
0,985 zł
0,00 zł
0,00%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 49 411 777
Free float [%] 0,82
Liczba akcji 50 164 241
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,48
Notowania
Kurs odniesienia 0,985
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 0,71
Roczny zakres zmian max 1,03
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite