Prime Car Management SA

Prime Car Management SA
leasing i faktoring
PCM
23,00 zł
0,00 zł
0,00%
application/pdf zawieszona
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 273 903 320
Free float [%] 0,00
Liczba akcji 11 908 840
Stopa dywidendy [%] 2,35
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,61
Notowania
Kurs odniesienia 23,00
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu 0
Wartość obrotu 0,00
Roczny zakres zmian min 8,40
Roczny zakres zmian max 23,70
Średni kurs 10 dni
System notowań jednolite