Prime Car Management SA

Prime Car Management SA
leasing i faktoring
PCM
 zł
 zł
%
application/pdf zawieszona
Dla wybranego instrumentu brak aktualnych danych ze strumienia SIR Zamknij
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 0
Free float [%] 0,00
Liczba akcji 11 908 840
Stopa dywidendy [%] 2,35
Cena do zysku 0,00
Cena do wart. księgowej 0,61
Notowania
Kurs odniesienia
Kurs otwarcia
Min
Max
Wolumen obrotu
Wartość obrotu
Roczny zakres zmian min 19,85
Roczny zakres zmian max 23,70
Średni kurs 10 dni
System notowań -