Idea Bank SA

Idea Bank SA
banki komercyjne
IDA
2,225 zł 2020-05-27
14:48:59
0,145 zł
6,97%
Wskaźniki giełdowe
Kapitalizacja 174 444 407
Free float [%] 25,60
Liczba akcji 78 401 981
Stopa dywidendy [%] 0,00
Cena do zysku 3,43
Cena do wart. księgowej 1,01
Notowania
Kurs odniesienia 2,08
Kurs otwarcia 2,09
Min 2,055
Max 2,25
Wolumen obrotu 75 735
Wartość obrotu 162 510,255
Roczny zakres zmian min 1,30
Roczny zakres zmian max 3,93
Średni kurs 10 dni 2,08
System notowań ciągłe
Indeks Przynależność do indeksów Udział w %
sWIG80TR 0,20
WIG 0,00
WIG-BANKI 0,10
WIG-Poland 0,00
sWIG80 0,20
InvestorMS 0,10